Chronická obštrukčná choroba plúc (CHOCHP)

Akým rizikám je pacient s CHOCHP vystavený pri lete lietadlom?

Môže postihovať CHOCHP aj mladých ľudí?