Chronická obštrukčná choroba plúc (CHOCHP)

Čo je zápal mečovitého výbežku?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Čo znamená bolesť na hrudníku pod kľúčnou kosťou?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Ako si môžem zlepšiť stav pri diagnóze CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mám pálenie v hrudníku a pískanie, čo s tým?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Kto a kedy má povinnosť ma predvolať na vyšetrenie ak som bol v kontakte s TBC?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

na koho sa obrátiť kvôli preventívnemu vyšetreniu na CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Kde sa na Slovensku robí transplantácia pľúc?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Často kašlem, môže ísť o CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Dá sa scintigrafické vyšetrenie pľúc nahradiť inou účinnou metódou?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Existuje prenosný inhalačný prístroj?

MUDr. Eva Rozborilová, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Je CHOCHP a chronická bronchitída to isté?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Nedá sa využiť transplantácia pri rakovine pľúc IV. stupňa?

MUDr. Dagmar Bálintová , alergológ a imunológ, pneumológ, ftizeológ

Môžem mať CHOCHP ak som nikdy nefajčila?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Aké intervencie vykonáva sestra v starostlivosti o pacienta s CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Diagnostikovali mi CHOCHP. Môžem aj naďalej cvičiť aerobik?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Dá sa CHOCHP liečiť, aby sa stredne ťažký stupeň ochorenia vylepšil na ľahký?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Zistili mi strednú obštrukciu pľúc, čo mám robiť ďalej?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Aké lieky sú na potláčanie závislosti okrem náplastí?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Kde by som si mohol/a dať spraviť vyšetrenie pľúc, či nemám CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mávam pocity nedostatku vzduchu, môže to súvisieť s chrbticou?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ