Výživa a životospráva

Môžu Svetový deň mlieka oslavovať aj tí, ktorým mlieko spôsobuje ťažkosti?