Výživa a životospráva

Aerobná pohybová aktivita

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., internista, kardiológ