Psychológia

Problém so synom, bojí sa bežných vecí

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Otec sa neskutočne zmenil je zatrpknutý a nechodí do spoločnosti

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Výrazné problémy v rodine a vzťahoch

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Ako sa vyrovnať s panickou poruchou a sociálnou fóbiou?

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Vždy a vo všetkom sa porovnávam s priateľovov sestrou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Myslím na sebevraždu a trpím nespavosťou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Som tehotná a neviem či môžem užívať lieka na panickú poruchu

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Chýba mi zázemie necítim emócie ani stres

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Veci ohľadom sexu mi pripadajú nechutné

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Bojím sa komunikovať s inými ľuďmi

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Problém v partnerskom vzťahu - som závislý na svojej partnerke

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Rozišla som sa s priateľom a cítim sa strašne zle, mám pocity úzkosti, strachu a smútku

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Trpím veľkou hanblivosťou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Trpím hanblivosťou až sociálnou fóbiou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Stále myslím na svojho bývalého aj keď mám výborný vzťah s aktuálnym priateľom

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Problém s prekonávaním svojej tvrdohlavosti

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Nevládzem niesť na ramenách problémy, ktoré sú doma, ktoré mám ako dospievajúca žena, nevládzem pracovať a zároveň sa po nociach učiť

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Priateľ mi čoraz viac vyčíta, že chodím málo ku nemu, prípadne, že sa k nemu nenasťahujem

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Priateľka s duševnou poruchou má problém s intímnym životom

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Cítim sa izolovaná od sveta, nemám prácu, chcem zmeniť myslenie

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ