Psychológia

Problém so synom, bojí sa bežných vecí

Otec sa neskutočne zmenil je zatrpknutý a nechodí do spoločnosti

Výrazné problémy v rodine a vzťahoch

Ako sa vyrovnať s panickou poruchou a sociálnou fóbiou?

Vždy a vo všetkom sa porovnávam s priateľovov sestrou

Myslím na sebevraždu a trpím nespavosťou

Som tehotná a neviem či môžem užívať lieka na panickú poruchu

Chýba mi zázemie necítim emócie ani stres

Veci ohľadom sexu mi pripadajú nechutné

Bojím sa komunikovať s inými ľuďmi

Problém v partnerskom vzťahu - som závislý na svojej partnerke

Rozišla som sa s priateľom a cítim sa strašne zle, mám pocity úzkosti, strachu a smútku

Trpím veľkou hanblivosťou

Trpím hanblivosťou až sociálnou fóbiou

Stále myslím na svojho bývalého aj keď mám výborný vzťah s aktuálnym priateľom

Problém s prekonávaním svojej tvrdohlavosti

Nevládzem niesť na ramenách problémy, ktoré sú doma, ktoré mám ako dospievajúca žena, nevládzem pracovať a zároveň sa po nociach učiť

Priateľ mi čoraz viac vyčíta, že chodím málo ku nemu, prípadne, že sa k nemu nenasťahujem

Priateľka s duševnou poruchou má problém s intímnym životom

Cítim sa izolovaná od sveta, nemám prácu, chcem zmeniť myslenie