(H00 - H59) Choroby oka a jeho adnexov - Súvisiace články

Späť na (H00 - H59) Choroby oka a jeho adnexov

Zápal oka

Zápal očného nervu (retrobulbárna neuritída)

Refrakčné chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus

Sivý zákal

Krvácanie do sklovca

Očný jačmeň - studený jačmeň (hordeolum)

Zápal slzného vačku (dacryocystitis, dacryocystitída)

Chalazion

Tradičná čínska medicína - 1. časť

Dvojité videnie (diplopia)