(H00 - H59) Choroby oka a jeho adnexov - Súvisiace články

Späť na (H00 - H59) Choroby oka a jeho adnexov

Zápal oka

Refrakčné chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus

Tradičná čínska medicína - 1. časť

Zápal očného nervu (retrobulbárna neuritída)

Tradičná čínska medicína - 2. časť

Degenerácia oka

Subkonjuktiválne krvácanie (subkonjuktiválna hemorágia)

Sivý zákal

Krvácanie do sklovca

Chalazion