Zápal oka

Priebeh, príčiny a prejavy zápalov oka bývajú rôzne. Niektoré formy zápalov spôsobujú len zanedbateľné ťažkosti, iné môžu svojimi komplikáciami spôsobiť vážne a častokrát trvalé následky, ba dokonca môžu viesť až k slepote.

Zápal oka

Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia zápalu oka

Zápal oka patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia postihujúce oko a pomocné orgány oka. Podľa vyjadrenia očných lekárov, 10% ich pacientov trpí rôznymi formami infekcií oka.

Zápal oka je vyvolaný vniknutím mikroorganizmov do oka alebo jeho okolia a ich následným rozmnožením. Najčastejšie sa vyskytuje na vonkajšej časti oka, alebo viečku. Preniknutiu infekcie do vnútra oka bráni samotná anatomická stavba oka. Očné viečka a očné riasy zabraňujú vniknutiu cudzorodých častíc na povrch oka, správna tvorba sĺz umožňuje odplavovanie nečistôt a štruktúra usporiadania očných tkanív (spojivka, bielko, rohovka a i.) ich prenikaniu do hĺbky oka. Nezanedbateľnú úlohu v procese zabraňovania prenikania infekcie do oka zohráva aj prítomnosť slzného filmu na jeho povrchu, v ktorom sa nachádzajú rozpustené látky ničiace mikroorganizmy. Porušenie týchto ochranných bariér uľahčuje rozvoj infekcie.

Rizikové faktory zápalu oka

Infekciu vyvolávajú mikroorganizmy, medzi ktoré patria vírusy, baktérie, huby, prvoky a i. Tieto choroboplodné zárodky sa prenášajú najmä vzduchom, priamym telesným kontaktom - zanesením infekcie do oka rukami, nepriamym kontaktom - napr. uterákom a infekcia môže do oka prenikať aj zo vzdialenejších ložísk infekcie prebiehajúcej v organizme. Prenášačmi infekcie môže byť človek ale aj napr. hmyz. Na uľahčení vzniku infekcie sa podieľajú viaceré provokujúce faktory. Pozitívne na rozvoj infekcie pôsobí vplyv kyselín, lúhov, sprejov na vlasy, líčidlá, vystavenie oka pôsobeniu slnka, tepla a chladu, prachu a UV-žiareniu. Na rozvoji infekcie sa podieľa aj prítomnosť cudzorodých materiálov v oku - napr. kontaktné šošovky.

Najčastejšie sú infekciou postihnuté povrchové štruktúry oka a pomocné orgány oka. Patria sem zápaly očných spojiviek, jačmeň alebo zápaly slzného aparátu. Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich infekcií pomocných orgánov oka je blefaritída (zápal očných viečok). Je to chronické, veľmi často sa opakujúce ochorenie, ktoré je možné zvládnuť len pravidelnou domácou hygienou oka. Zvyčajne postihuje ženy, ktoré sa líčia, alergikov, krátkozrakých ľudí a tých, ktorí často mávajú zápal očných spojiviek.


Prečítajte si tiež:

Syndróm suchého oka

Zápaly očných mihalníc - blefaritídy

Patria k najčastejším príčinám, ktoré privádzajú pacienta k oftalmológovi. Ich príčiny, prejavy a priebeh bývajú rôzne. Niektoré formy zápalov spôsobujú len zanedbateľné obtiaže, iné môžu svojimi komplikáciami spôsobiť vážne a častokrát trvalé následky. Blefaritída je chronické obojstranné zápalové ochorenie okrajov mihalníc, ktorej podkladom zvyčajne býva stafylokoková infekcia pri dysfunkcii Meibomových žliazok.

Existujú predispozície blefaritíd: svetlá pleť, modré oči, ženské pohlavie, sekundárne kožné onemocnenia, diabetes, imunosupresíva, chronické ORL ochorenia, nedostatočná hygiena, ale aj zvýšené užívanie retinoidov pri liečbe akné, nedostatočná korekcia očných vád, kozmetika atď.

Zápaly očných spojoviek - konjuktivitídy

Zápaly očných spojoviek vznikajú najčastejšie preniknutím a zanesením mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne, parazity atď. ) do spojovkového vaku. Choroboplodné zárodky sa v spojovkovom vaku rozmnožia a takto vyvolajú zápalovú reakciu na spojovkách očí.

Jačmeň - hordeolum

Je to hnisavý zápal mazovej žľazy na koreni riasy na okraji mihalníc. Najčastejšie je spôsobený stafylokokovou infekciou.

Zápaly rohovky - keratitídy

spôsobené mikroorganizmami, nedostatkom vitamínu A alebo alergickou reakciou na niektoré alergény. Začínajú vznikom infitrátu, postupne dochádza k odlučovaniu buniek rohovky, čím vzniká defekt, tzv. erózia.

Zápaly dúhovky, vráskovca a cievovky - iridocyklitídy, chorioretinitídy

Choroboplodné zárodky sa môžu do týchto častí oka dostať pri poraneniach - prechodom z okolia alebo krvnou cestou pri infekčných ochoreniach v organizme. Vyvolávateľmi sú najčastejšie baktérie (koky, Mycobacterium tuberculosis), vírusy (herpes simplex), ale aj plesne a huby.

Zápaly sietnice - retinitídy

Takmer vždy sa vyskytujú spolu so zápalmi cievovky. Príčiny ich vzniku sú rovnaké ako pri predchádzajúcich zápaloch.

Anatómia oka

1. VONKAJŠIA VRSTVA2. STREDNÁ VRSTVA
3. VNÚTORNÁ VRSTVA4. OBSAH OKA

Zdroj foto: súkromný archív

Horizontálny prierez pravým bulbom, znázorujúci oddelené vrstvy stien (obalov) a obsah oka:

 1. Vonkajšia vrstva (väzivový obal) sa skladá z nepriehľadného bielka (na jeho povrch sa upínajú okohybné svaly) a z priehľadnej rohovky, ktorá sa spája s bielkom, podobne ako sa vkladá sklo do hodiniek.

 2. Stredná vrstva (cievnatá) má 3 časti: vpredu viditeľná dúhovka, pokračuje do vráskovca (na priereze má tvar trojuholníka), najväčšiu časť tvorí cievovka (vyživuje sietnicu).

 3. Vnútorna vrstva (nervová) je tvorená sietnicou, tá pokračuje do zrakového nervu, obsah oka tvorí tekutá výplň prednej a zadnej komory, šošovka a rôsolovitý sklovec.

Anatómia šošovky

 1. Vonkajší vzhľad
 2. Embryonálne jadro
 3. Zárodočné jadro
 4. Jadro dieťaťa
 5. Jadro dospelého
 6. Kôra
 7. Epitel
 8. Púzdro

Zdroj foto: súkromný archív

Dejiny i súčasnosť nás neustále presviedčajú o skutočnosti, že celá ľudská kultúra, umenie i technický pokrok sú úzko späté s využívaním zraku. Očami vnímame až 80 % informácii o okolitom svete. Schopnosť vidieť neznamená len prijímať svetlo, ale aj schopnosť vnímať tvar, veľkosť, vzdialenosť i pohyb predmetov a zároveň vnímať aj priestor a farby.

Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, sa podľa zákonov fyziky optickým systémom oka (rohovkou a šošovkou) sústreďujú do ohniska žltej škvrny sietnice. Na svetlocitlivej vrstve sietnice (zmyslový epitel) sa potom vytvára ostrý a jasný obraz, ale zmenšený, zrkadlový a prevrátený na hlavu.

Zdroj foto: súkromný archív

Vytváranie obrazu na sietnici
Optický systém oka - rohovka + šošovka - na sietnici vytvorí zmenšený, dvakrát prevrátený obraz (na hlavu a na strany).

Zdroj foto: súkromný archív

Schématické znázornenie lomivých médií oka
N = fyziologická hodnota (= emetropia). Neprimerané hodnoty sú spojené s neostrým obrazom na sietnici. Pri oku kratšom (Ď = ďalekozrakosť - hyperopia) sa obraz tvorí za sietnicou, pri dlhšom oku (K = krátkozrakosť - myopia) je obraz pred sietnicou. Pri hyperopii sa obraz musí presunúť dopredu (použitím tzv. plus skla = spojky) a pri myopii sa naopak musí posunúť dozadu (predložením tzv. mínus skla = rozptylky)

Príznaky zápalu oka

Ochorenie sa neprejaví hneď, ale až po uplynutí času, počas ktorého dochádza k rozmnoženiu mikroorganizmov v oku, tzv. inkubačnej dobe. Hlavnými miestnymi príznakmi očnej infekcie je prekrvenie spojiviek, opuch, zvýšenie vylučovania sĺz, hlienu až hnisu, bolesť oka, zahmlené videnie a ďalšie. Ťažké infekcie môžu spôsobiť zvýšenie teploty, zmeny pulzu, dychu, slabosť, malátnosť a ďalšie prejavy.

Zápaly očných mihalníc

Prejavuje sa pálením, svrbením a rezaním, okraje mihalníc sú červené, na riasach sú nalepené šupinky. Riasy majú tendenciu vypadávať. Meibomové žliazky sú rozšírené a ich ústie upchaté. Je prítomná abnormálna sekrécia, slzy môžu byť spenené.

Zápaly očných spojoviek

Základným príznakom ochorenia je subjektívny pocit cudzieho telieska na predných častiach oka, prejavujúci sa rezaním, pálením, pichaním a pod. Videnie sa môže zhoršiť pri nalepení sekrétu na rohovku. Väčšinou sa pri pohyboch mihalníc sekrét mechanicky odlepí od rohovky a videnie sa upraví. Pacient sám, príbuzný, alebo niekto z okolia si všimne, že oko, prípadne obe oči, sú červené - "zapálené".

Jačmeň

Subjektívne sa prejaví trhavými bolesťami v danej časti mihalnice. Na okraji mihalnice zistíme citlivú zväčšujúcu sa infiltráciu a opuch.

Zápaly rohovky

Chorobné procesy v rohovke sa prejavujú slzením, svetloplachosťou, bolesťou a pocitom cudzieho telieska. Pacient môže mať aj zvýšenú teplotu.

Zápaly dúhovky, vráskovca

Z príznakov prevláda svetloplachosť, bolesti oka, poruchy videnia.

Zápaly cievovky a sietnice

Sú nebolestivé, oko je zvonka pokojné. Preto zápaly prebehnú často nepoznane. Ak je postihnutá žltá škvrna, pacient môže mať zníženú zrakovú ostrosť, resp. vnímať "letiace mušky".

Diagnostika zápalu oka

Zápaly spojoviek

Lekár pri vyšetrení najčastejšie zistí červené oko, čo spôsobil zvýšený prietok krvi a rozšírenie spojovkových cievok. Spolu s ním dochádza k zhrubnutiu spojovky, ktorá dostáva matný lesk. Sekrét zo spojoviek môže byť vodnatý, hlienový až hnisavý. V očných kútikoch sa usadzuje očný maz (karpiny), ak je sekrétu viac a má hnisavý charakter, zalepia sa ním cez noc riasy na mihalniciach.

Pri zápaloch spojoviek bakteriálneho pôvodu sa nákaza prenáša z postihnutého oka na zdravé, z chorého človeka na zdravého buď priamo rukami (častý prípad u detí), alebo nepriamo (predmetmi, ktoré používa chorý). Veľmi ťažké následky môže mať prenos zárodkov kvapavky matky na dieťa počas pôrodu. Z tohto dôvodu sa vykonáva povinne hneď pri pôrode kredeizácia (prevencia blenorey - hnisavého zápalu). Ľudová múdrosť nás učí, že lepšie je chorobe predchádzať, ako ju liečiť. Preto, keď už choroba vznikne, dôležité je zamedziť ďalší prenos na zdravých spoluobčanov a rodinných príslušníkov.

Liečba zápalu oka

Zápaly očných mihalníc

Základom liečby je každodenné čistenie rias a viečok tampónmi napustenými účinnou látkou. Pred ošetrením je vhodné žliazky nahriať teplým obkladom. Rýchlu úľavu prinášajú kortikoidné masti v kombinácií s antibiotikami. Avšak blefaritída nekontrolovaná čistými lokálnymi kortikoidami je nebezpečná, pretože môže vyvolať vznik steroidného glaukómu, steroidnej katarakty, bakteriálnej alebo mykotickej infekcie.

Pre úspech liečby blefaritídy je nevyhnutná spolupráca pacienta, pretože často ide o chronické onemocnenie a pacient potrebuje nielen liečbu akútnych prejavov, ale tiež vysvetlenie príčin onemocnenia a vysvetlenie zásad správnej hygieny očí.

Zápaly spojiviek

Liečba konjuktivitídy závisí od vyvolávajúcich príčin, klinického priebehu a komplikácií. Odporúčané sú očné kvapky a masti s dezinfekčným účinkom, antialergiká,prípadne antibiotiká. Vhodné sú aj očné masáže.

Životný štýl a zápal oka

Ako predísť zápalom oka?

 • Umývať sa mydlom pod tečúcou vodou.

 • Každý člen domácnosti má mať svoj vlastný uterák.

 • Na postihnuté oko sa nesmie prikladať nijaký obväz, uterák, vreckovka

 • Pravidelne používať lieky predpísané očným lekárom, jeho rady a pripomienky nebrať naľahko

 • nedotýkať sa postihnutého oka

 • Ak má chorý pocit dráždenia zo svetla, možno ho zmierniť nosením tmavých okuliarov. Pamätajte, že akonáhle sa choroba prejaví, vyhľadajte odborného lekára, ktorý určí správnu liečbu.

 • Predpokladom úspechu je pravidelné správne dodržiavanie predpísanej liečby, napr. výplachy spojovkového vaku očnými kvapkami, aplikácia očných mastí, očných kúpeľov, masáž spojoviek a okraja mihalníc.

 • Liečbu svojvoľne neprerušujte, aj keď sa zdá, že už príznaky ustúpili.

 • V liečbe treba pokračovať ešte 3-4 dni po vymiznutí príznakov, inak môže choroba znovu prepuknúť.

 • V nijakom prípade sa neliečte sami liekmi, ktoré ste už predtým užívali a odložili si ich na ďalšie použitie, prípadne vám ich ponúkli známi, mohlo by vám to viac uškodiť ako pomôcť.

Dodržiavaním týchto rád a pokynov prispejeme k predchádzaniu očných chorôb, k ich úspešnej liečbe a k zamedzeniu prenosu.

Slovník pojmov

Blefaritída - zápal očných mihalníc

Bulbus - očná guľa

Konjuktivitída - zápal očných spojoviek

Kredeizácia - profylaktické nakvapkanie roztoku 1% dusičnanu alebo octanu strieborného do spojovkového vaku novorodenca, aby sa zabránilo infekcii spojoviek kvapavkou

ORL - otorhinolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa uchom, nosom, hrtanom


Prečítajte si aj tento článok:

Syndróm suchého oka

mariangela

ked som zacala nosit sosovky oci mi ich nechceli velmi prijat a vysledkom boli caste zapaly oci, proti tymto zapalom mi pomohlo uzivanie vyzivy ocutein, celkovo vyzivil oci a zapaly uplne zmizli

Marosko-n

Zápal očí odstraňuje GGW liečivá voda uzavretá má 7 dní záruku.Treba nakvapkať GGW vodu do otvorenýchočí a za pár hodín je po zápale -odskúšané za 17 rokov u nás aj pacientov.