Sivý zákal

Zahmlenie alebo zakalenie, ktoré sa vyvíja v normálne čistej šošovke môžu mať za následok až stratu videnia. Operácia katarakty je najčastejšie vykonávaným chirurgickým výkonom na svete.

Definícia sivého zákalu

Čo je vlastne katarakta?

Je to zahmlenie alebo zakalenie, ktoré sa vyvíja v normálnej čistej šošovke oka. Niekedy môže vyzerať ako mliečna zakalenosť na normálnej čiernej zrenici. Bráni šošovke správne zaostrovať svetlo na sietnicu v zadnej časti oka, čo má za následok stratu videnia. Sivý zákal nie je tenký povlak, ktorý rastie cez povrch oka.

Sivý zákal sa najčastejšie vyskytuje u osôb nad 55 rokov, ale príležitostne môže byť zistený aj u mladších ľudí, vrátane novorodencov.

Rizikové faktory

Čo zapríčiňuje sivý zákal?

Je známe, že zahmlenosť šošovky spôsobujú chemické premeny vo vnútri oka. Môžu byť spôsobené pokročilým vekom alebo môžu byť výsledkom dedičnosti, zranenia alebo choroby. Nadmerné vystavovanie ultrafialovému alebo infračervenému žiareniu prítomnému v slnečnom svetle alebo cigaretovému dymu, či užívanie určitých liečiv, sú tiež rizikové faktory sivého zákalu. Sivý zákal sa obyčajne vyvíja v obidvoch očiach súčasne, často v rozdielnych stupňoch.

Anatómia oka

Anatómia oka

1. VONKAJŠIA VRSTVA 2. STREDNÁ VRSTVA

3. VNÚTORNÁ VRSTVA 4. OBSAH OKA
**Horizontálny prierez pravým bulbom, znázorujúci oddelené vrstvy stien (obalov) a obsah oka:**
 1. vonkajšia vrstva (väzivový obal) sa skladá: a) z nepriehľadného bielka (na jeho povrch sa upínajú okohybné svaly) a b) z priehľadnej rohovky, ktorá sa spája s bielkom, podobne ako sa vkladá sklo do hodiniek;
 2. stredná vrstva (cievnatá) má 3 časti: a) vpredu viditeľná dúhovka, pokračuje b) do vráskovca (na priereze má tvar trojuholníka), c) najväčšiu časť tvorí cievovka (vyživuje sietnicu);
 3. vnútorna vrstva (nervová) je tvorená sietnicou (a), ktorá pokračuje do zrakového nervu (b);
 4. obsah oka tvorí tekutá výplň prednej a zadnej komory (a), šošovka (b) a rôsolovitý sklovec (c)

Anatómia šošovky

1. Vonkajší vzhľad 2. Embryonálne jadro 3. Zárodočné jadro 4. Jadro dieťaťa 5. Jadro dospelého 6. Kôra 7. Epitel 8. Púzdro
**Dejiny i súčasnosť nás neustále presviedčajú o skutočnosti, že celá ľudská kultúra, umenie i technický pokrok sú úzko späté s využívaním zraku.** Očami vnímame až 80 % informácii o okolitom svete. Schopnosť vidieť neznamená len prijímať svetlo, ale aj schopnosť vnímať tvar, veľkosť, vzdialenosť i pohyb predmetov a zároveň vnímať aj priestor a farby.

Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, sa podľa zákonov fyziky optickým systémom oka (rohovkou a šošovkou) sústreďujú do ohniska žltej škvrny sietnice. Na svetlocitlivej vrstve sietnice (zmyslový epitel) sa potom vytvára ostrý a jasný obraz, ale zmenšený, zrkadlový a prevrátený na hlavu.

Vytváranie obrazu na sietnici
Optický systém oka - rohovka + šošovka - na sietnici vytvorí zmenšený, dvakrát prevrátený obraz (na hlavu a na strany)

Schématické znázornenie lomivých médií oka
N = fyziologická hodnota (= emetropia). Neprimerané hodnoty sú spojené s neostrým obrazom na sietnici. Pri oku kratšom (Ď = ďalekozrakosť - hyperopia) sa obraz tvorí za sietnicou, pri dlhšom oku (K = krátkozrakosť - myopia) je obraz pred sietnicou. Pri hyperopii sa obraz musí presunúť dopredu (použitím tzv. plus skla = spojky) a pri myopii sa naopak musí posunúť dozadu (predložením tzv. mínus skla = rozptylky)

Príznaky sivého zákalu

Hoci komplexné vyšetrenie odborným očným lekárom môže spoľahlivo určiť tvoriaci sa sivý zákal, existuje niekoľko príznakov, ktoré ho môžu naznačovať. Patria medzi ne:

 • Rozmazané alebo hmlisté videnie, pri ktorom sa farby môžu zdať žlté,
 • Zjavovanie tmavých škvŕn alebo tieňov, ktoré vyzerajú, akoby sa pohybovali spolu s pohybujúcim sa okom,
 • Tendencia stať sa viac blízkozrakým kvôli stúpajúcej hustote šošovky,
 • Zdvojené videnie,
 • Postupný pokles farebného videnia,
 • Stav, kedy je ľahšie čítať bez okuliarov,
 • Pocit, že máte tenký povlak na očiach,
 • Zvýšená citlivosť na svetlo, hlavne v noci.

Liečba sivého zákalu

Ako sa sivý zákal lieči?

Ak sa sivý zákal vyvinie do stavu, ktorý ovplyvňuje denné aktivity človeka, treba navštíviť očného chirurga, ktorý môže odporučiť chirurgické odstránenie sivého zákalu. Operácia katarakty je najčastejšie vykonávaným chirurgickým zákrokom na svete.

Je chirurgia jediný spôsob liečby sivého zákalu?

Odborný očný lekár môže predpísať očné kvapky, ktoré čiastočne spomalia proces zákalu, čo pomôže vidieť jasnejšie (avšak len limitne), až kým je chirurgia nevyhnutná a dostupná. Operačné riešenie je však zatiaľ jediný dokázaný spôsob účinnej liečby sivého zákalu. Chirurgický zákrok je relatívne nekomplikovaný a má najmenej 90-percentnú úspešnosť.

Kedy je potrebné sivý zákal odstrániť?

Sivý zákal sa môže vyvíjať pomaly počas mnohých rokov alebo jeho vytvorenie môže byť záležitosťou niekoľkých mesiacov. Niektoré typy sivého zákalu sa nikdy nevyvinú do štádia, kedy je potrebné ich odstránenie. Obyčajne ho treba odstrániť vtedy, keď má nepriaznivý účinok na životný štýl človeka. Odborný očný lekár dohodne konzultáciu s očným chirurgom, ktorý rozhodne o primeranom čase na jeho odstránenie. Väčšina ľudí, skôr než majú sivý zákal odstránený, čaká, až kým sivý zákal zasahuje do ich denných aktivít. Hovorí sa tomu tzv. "dozretie katarakty". Výskumy však potvrdili, že práve neskoré katarakty sú ťažšie operovateľné a častejšie sa pri nich vyskytujú postoperačné komplikácie. Preto je vhodné nečakať veľmi dlho.

Čo sa stane po chirurgickom odstránení sivého zákalu?

Pacienti spolu s lekármi, rozhodnú o type pokaraktovej korekcie zraku, ktorý bude pacient používať. Implantát vnútroočnej šošovky, vložený do oka v čase chirurgického zákroku, slúži ako "nová šošovka" a je najčastejšou formou korekcie zraku. Avšak v niektorých prípadoch, okuliare alebo kontaktné šošovky tiež môžu byť potrebné na poskytnutie veľmi účinného pokaraktového videnia.

Konzervatívna liečba

Okrem spomínanej chirurgickej liečby sa v posledných rokoch dostáva do popredia aj otázka prevencie za pomoci antiooxidačnej terapie (vitamíny C a E). viaceré multicentrické populačné štúdie potvrdili, že príjem antioxidantov znižuje riziko katarakty výrazne a dlhodobo.

Diskutuje sa tiež o ovplyvnení genetickej predispozície a imunologickom zásahu do metabolizmu šošovky. Oftalmológovia očakávajú, že v priebehu najbližších 10 rokov bude známy aspoň jeden liek, ktorý úspešne zvládne niektoré zo spomínaných symptómov katarakty. Zatiaľ zostáva antioxidačná prevencia, pravidelná kontrola zraku u očného lekára, včasná diagnostika a následná chirurgická liečba jediným nástrojom na úspešné zvládnutie tohto oftalmologického škriatka.

Slovník pojmov

Antioxidanty - látky vychytávajúce voľné radikály, t. j. Škodlivé častice vznikajúce pri biochemických reakciách
Katarakta - sivý zákal
Oftalmologický - očný

Glami3232

Pred pol rokom som podstúpila operáciu šedého zákalu v centre xcelens. Musím uznať že som mala poriadne obavy ale hneď po príchode do nemocnice a po tom ako mi môj lekár vysvetlil celý postup a priebeh operácie a taktiež keď som videla nové prístroje som sa upokojila. Operácia trvala cca 15-20 minút a pooperačné komplikácie som nezaznamenala. Jemnú bolesť som pociťovala asi tri dni po operácii inak nič. Nie je to vôbec hrozné

lydus9

Ja som bola na operácii pred časom, v očnej klinike iClinic, na sivý zákal, a som šťastná, že som to stihla! Pretože dosť som to zanedbávala a roky pribúdali...stav očí sa zhoršoval. Predoperačné vyšetrenia, samotná operácia prebehla bez komplikácií