Autor PhDr. Katarína Fujeriková

Profil autora

PhDr. Katarína Fujeriková
PhDr. Katarína Fujeriková
klinický psychológ
Zaoberá sa problematikou psychického vývinu detí a ich poruchami od najútlejšieho veku po adolescenciu. Špecializuje sa na liečbu psychosomatických ťažkostí (bolesti hlavy, brucha, pomočovanie), porúch správania a prežívania. Venuje sa tiež problematike syndrómu CAN (týranie a zneužívanie detí). Poskytuje poradenstvo pre rodičov pri výchovných problémoch detí a vzťahových problémoch detí a dospelých.

Články od autora

Škola volá - takýto režim by mal mať váš prváčik

Chystá sa vaše dieťa po prvýkrát do školy? Na toto všetko sa pripravte

Detský vzdor vs. opozičná vzdorovitá porucha

ADHD– malý, či veľký problém?

Nechcené deti

Je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?