ADHD– malý, či veľký problém?

Určite ste sa už viacerí stretli s dieťaťom, ktoré sa ustavične vrtelo, pobehovalo, rýchle prechádzalo z jednej činnosti do druhej bez toho, aby jednu činnosť dokončilo, reagovalo na podnet bez rozmýšľania, nedokázalo sa sústrediť ani na krátku chvíľku.
S najväčšou pravdepodobnosťou ide o dieťaťa so **syndrómom ADHD**. Tieto štyri začiatočné písmená sú skratky anglického názvu poruchy: **Attention deficit hyperacktivity disorder** – čo v slovenskom preklade znamená **Porucha pozornosti a aktivity**.

Ako sa prejavuje?

Vyznačuje sa tromi základnými symptómami a tie sú: porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Poruchy pozornosti vymedzuje Diagnostický a štatistický manuál vo svojej IV revíziíi takto:

 • robí chyby z nepozornosti, z nedbanlivosti / najmä v školských prácach/
 • nedokáže udržať pozornosť
 • robí dojem, že nepočúva,
 • neriadi sa pokynmi a nedokončí úlohu, nie preto že vzdoruje, alebo že úlohe nerozumie
 • nevie si zorganizovať prácu
 • nemá rád/ rada činnosti, alebo sa im vyhýba, ak vyžadujú dlhšiu koncentráciu pozornosti
 • často stráca veci,
 • ľahko sa rozptýli
 • zabúda denné činnosti
 • robí nervózne pohyby rukami, alebo nohami, vrtí sa na stoličke
 • nedokáže obsedieť na jednom mieste.

Hyperaktivita a impulzivita sa vymedzuje týmito charakteristikami. Často pobieha niekam v nevhodnej chvíli, má problém sa pokojne zapojiť do hier a odpočinkových aktivít, je stále akoby v pochode, vyhŕkne odpoveď aj bez toho, aby počul/ počula celú otázku, robí mu/ jej ťažkosti čakať kým na neho/ na ňu príde rad, často prerušuje, alebo sa vrhá do aktivít ostatných ľudí.

Poruchu ADHD potvrdzuje aspoň 6 a viac príznakov, ktoré trvajú viac ako 6 mesiacov.

Máloktorá diagnóza prekonala toľlko zmien v názve ako práve táto. Boli to názvy ako ľahká detská encephalopatia, ľahká mozgová dysfunkcia, minimálna mozgová dysfunkcia či hyperkinetický syndróm. Jej výskyt u školských detí sa odhaduje na 2-10%, pričom častejšie sa vyskytuje u chlapcov ako u dievčat a to v pomere 6:2.

Čo je príčinou vzniku tejto poruchy?

Príčinou sú viaceré fakotry **genetické i negenetické**. Genetické faktory vznikajú vytváraním génových mutácií, čo spôsobuje, že deti nie sú schopné vytvárať sebainštruckie, ktoré by zmenili ich správanie. K negenetickým faktorom počítame najmä drobné poškodenia mozgu, ktoré vznikli v období pred pôrodom, počas pôrodu, i krátko po ňom. V poslednom období sa ukazuje, že aj **ekologické príčiny** sú pre vznik tejto poruchy dôležité- únik ťažkých kovov, žiarenie a pod.

Výskumy ukázali, že deti ktoré majú ťažkosti typu ADHD môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvoria deti, u ktorých sa problémy prejavili v rannej fáze života. Tieto deti majú v anamnéze obykle komplikácie okolo pôrodu. Už napríklad u dojčiat a batoliat si možno všimnúť, že majú problémy v základnom biorytme /striedanie spánku a bdenia/, problémy s prijímaním potravy, sú zvýšene dráždivé – plačlivé Majú nerovnomerný psychomotorický vývin – napríklad začínajú hovoriť neskôr, sú motoricky neobratné, ťarbavé. A samozrejme sú nadmerne živé. Aj obdobie vzdoru býva u týchto detí oveľa búrlivejšie, ich hra máva deštruktívny charakter .

Druhú skupinu tvoria deti, u ktorých sa ťažkosti objavujú neskôr, obvykle až v škole. U týcho detí dominujú najmä poruchy pozornosti, zrakového i sluchového vnímania , poruchy zrakovo-motorickej koordinácie (súhra oka a ruky) v dôsledku čohu majú aj tzv. špecifické výukové ťažkosti : dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkúliu, dysortografiu. Nevedia plánovať svoju činnosť a často sa dostávajú do problémov tak s rovesníkmi, ako aj s autoritami, či už sú to ich rodičia, alebo učitelia , aj keď zväča spôsobujú problémy pre svoje už spomínané symptómy, než pre úmysel byť zlými. Napriek tomu strácajú medzi rovesníkmi popularitu a dostávajú sa do sociálnej izolácie. Ostatné deti ich považujú za provokatérov a vyhýbajú sa im. Aj keď sú živé a majú veľa energie, ale pritom sú neobratné a impulzívne, býva problémom zapojiť ich do športových aktivít.


Prečítajte si tiež: Ako zistíte, či vaše dieťa bude po narodení zdravé?


Výskumy 70- tych rokov minulého storočia dávali nádej, že ADHD je problém vývinový a že dozretím všetkých štruktúr mozgu ku ktorému dochádza okolo 10. roku života dieťaťa sa symptómy stratia a problém vymizne, ale ukázalo sa, že to tak nie je u všetkých detí a že u niektorých jedincov pretrváva až do dospelosti. Aj keď sa motorický nekľud zmierni, niektoré prejavy správania ostávajú aj naďalej. Sú to najmä impulzivita a emocionálna labilita. Rizikom sú aj sekundárne ddôsledky ich správania, ktoré časť jedincov posúvajú do asociálneho správania, najmä pri absencii dobrého rodinného zázemia a do vzniku iných foriem rizikového správania napr. abusu /nadužívania/ návykových látok.

Ako vypýva aj z tohto krátkeho článku aj keď ADHD nie je z neurologického hľadiska veľkým problémom, čo sa týka organických zmien mozgu, pre bežný život detí a ich rodín predstavuje vážny problém, ktorý by mali dostať do rúk odborníci: detskí neurológovia, psychológovia, psychiatri či špeciálni pedagógovia.

Použitá literatúra ------------------
 • Elliot Julian, Place Maurice: Dítě v nesnázích, Grada 2002
 • Train Alan: Nejčastější poruchy chování detí, Portál 2001
 • Hort, Vl., Hrdlička, M., Kocourková, J.,Malá E., a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál 2008.
- - - - - -

**​**Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.

Slobodna

Existuje niekoľko vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú, že hyperaktivitu u detí spôsobuje cukor v strave. Všetci, ktorí sa trošku zaujímajú o stravu, či športovcom to logicky dáva zmysel, keďže vieme aké účinky má cukor a kedy je vhodné ho využívať. U detí to rozhodne vhodné nie je. Ak sa raz dieťa naučí na cukor, jeho príjem musí neustále zvyšovať. Cukor je novodobou drogou a deťom by som ho rozhodne nedávala.

Kacenka2803

Neviem ani ako mam zacat. Moj syn ma diagnostikovanu ADHSalevo ADHD. Zijeme v Nemecku uz 4 roky. Moj syn mal 5 rokov keď sme sem prisli. Uz v predskolskom zariadeni nam vraveli ze maju s nim problemy. A zacalo nekonecne chodenie po Ergoterapeutoch psychologoch a stale testovanie. No a diagnoza ADHD. Nasledne ma tlacili do tabletiech. Pomerne rychlo sa naucil jazyk aj matematika mu isla. Zaujimaju ho progtamy kde sa uci ...vseliake pokusy a samozrejme technika vsetkego druhu. Absolvoval aj psychoterapie dokonca ma aj vypomoc v skole. Zacal brat tabletky jedni, druhe ale nemohol spávať, nechutilo mu jesť, stale klipkal ocami a dokonca aj dosla agtesivita voci sestre. Tak som mu zacala davat prazde kapsule. Myslela som na placeboefekt .no on sam citi ze asi nieco je inak. Chxem poradit .Nejaky zaruceny prirodny liek. Som zufala .Nechxem do neho pchat chemiu. Inak je to velmi mile,dobrosrdečné dieta. Ďakujem