Škola volá - takýto režim by mal mať váš prváčik

Vstup do školy znamená veľkú zmenu nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Školské vyučovanie vnáša pravidelnosť do denného režimu, čo vyžaduje, aby aj ostatné aktivity dňa boli tomu podriadené.

Prvák nad knihou Zdroj foto: Shutterstock.com

Vstup do školy znamená veľkú zmenu nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Zásadnou bude zmena denného režimu a požiadavky na správnu a veku primeranú psychohygienu. Tieto psychohygienické požiadavky súvisia so zmenou štruktúry dňa školáka.

Školské vyučovanie vnáša pravidelnosť do denného režimu, čo vyžaduje, aby aj ostatné aktivity dňa boli tomu podriadené. Týka sa to spania, jedenia, domácej prípravy, ale i hry, na ktorú by dieťa, aj napriek školským povinnostiam, malo mať vytvorený časový priestor.


Prečítajte si aj:

Osvojte si 7 zásad pri prezúvaní školáka

Oveľa väčší význam pre školáka má pravidelné stravovanie i dostatočne dlhý spánok. Častým zlozvykom školákov býva to, že deti odmietajú raňajkovať. Tento zlozvyk zvykne  prameniť z obdobia, keď deti navštevovali škôlku a tam prvé jedlo dostávali pomerne skoro, teda nič sa nestalo, ak doma neraňajkovali. Iným dôvodom býva raňajší časový zhon, i tomu by bolo vhodné sa vyvarovať a vytvoriť dieťaťu dostatočný časový priestor na to, aby sa stihlo naraňajkovať.

Spánkový režim

Nároky, ktoré sú na prváčika kladené v priebehu dopoludňajšieho vyučovania i popoludňajšieho pobytu v školskej družine, či školskom klube, a samozrejme aj pri domácej príprave, sú značné. Spánok je najprirodzenejšou formou odpočinku nervovej sústavy, jeho nedostatok spôsobuje rôzne problémy od prejavov podráždenosti, cez poruchy koncentrácie pozornosti až k psychosomatickým ťazkostiam (bolesti hlavy, brucha a pod.). Dĺžka spánku v tomto období by mala predstavovať 10 hodín. Dieťa by malo chodiť spať v rovnakom čase, spánku by mal predchádzať pokojný predspánkový rituál.

Koľko krúžkov dieťa zvládne?

V súvislosti so vstupom do školy si rodičia zvyknú klásť otázku či a koľko mimoškolských aktivít by malo dieťa najmä v 1. ročníku mať. Na túto otázku nemožno odpovedať jednoznačne, pretože výber a množstvo mimoškolských aktivít záležia od viacerých faktorov. Na strane dieťaťa je to najmä typ dieťaťa, tiež to, či dieťa javí nejaké špecifické nadanie už aj v tomto veku. Ďalšie faktory sú na strane rodičov. Sú to napríklad možnosti,  ktoré rodičia majú a nemyslíme tým len možnosti finančné (niektoré krúžkové aktivity realizované priamo v škole nestoja veľa), ale aj ich časové možnosti. Časový stres, ktorý  vzniká z dôvodov zaneprázdnenosti rodičov, urobí viac škody ako úžitku. Rodičia  nezabúdajte na to, že koníčky svojich detí by nemali kompenzovať vaše nesplnené túžby a želania.

Prvé dni v škole sú náročné tak pre deti, ako aj pre ich rodičov. Sú dôležité, pretože môžu ovplyvniť ďalšie roky školskej dochádzky, a to pozitívne i negatívne. Milí rodičia, ozbrojte sa pokojom, trpezlivo veďte vaše deti, oceňte aj snahu v prípade, ak sa u dieťaťa javia nejaké výukové ťažkosti. Úspech detí v prvých rokoch školskej dochádzky závisí aj od vás!


Prečítajte si aj tento článok:

Osvojte si 7 zásad pri prezúvaní školáka

plavanie

Dobrý deň.

Vraj učitelia budu mať kupele gratis a ulavu na zdravotníckej starostlivosti.Čo je to za kraviny.
Chudaci chorí, a ostatní
Už rodičia nepojdu pomahať do skol, urobia si vo vlastnej režii.
Maju prazdniny.....vtedy gruntuju, a iní z rodiny im stražia deti.
Rodičia vychovavaju deti, pretože ich poznaju.Dospelí si beru s deti energiu aj s mladých a inpiruju sa nimi-napady su na zaklade prace s detmi. Treba detom podakovat, aj mladým.
Každemu rovnako, aj iní pracuju.
Šlachta

plavanie

Dobrý deň.

Vraj učitelia budu mať kupele gratis a ulavu na zdravotníckej starostlivosti.Čo je to za kraviny.
Chudaci chorí, a ostatní
Už rodičia nepojdu pomahať do skol, urobia si vo vlastnej režii.
Maju prazdniny.....vtedy gruntuju, a iní z rodiny im stražia deti.
Rodičia vychovavaju deti, pretože ich poznaju.Dospelí si beru s deti energiu aj s mladých a inpiruju sa nimi-napady su na zaklade prace s detmi. Treba detom podakovat, aj mladým.
Každemu rovnako, aj iní pracuju.
Šlachta