Autor RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Profil autora

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.
genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk. RNDr. Andrej Gajdoš, CSc. je špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia „Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny“. Už 28 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného, pracovného prostredia a životosprávy. Z vyšetrení takmer 8000 osôb čerpá poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Hodnotí u ľudí genotoxické vplyvy komplexu faktorov ako sú: slnečné a RTG žiarenie, lieky, chemikálie, cudzorodé látky, výživa, pohyb, obezita, chronické choroby, infekcie, spánok a vyčerpanosť, chronický stres, neuróza a riziká pracovného či životného prostredia, dedičnosť a pod. na onkogenézu

Články od autora

Prevencia proti rakovine

Ako sa stravovať po operácii rakoviny konečníka a hrubého čreva?

Urológ mi nahmatal menšiu cystu nad semenníkom

Hrčka na prsníku

Aké vyšetrenia sa robia pred očkovaním proti rakovine krčku maternice?

Pri chorobe mi stále skáče teplota.. je to normálne?

Spôsobujú ťažké kovy v oblasti Slovenského Rudohoria zvýšený výskyt rakoviny?

Rizikové faktory vzniku rakoviny na podzemných pracoviskách

Riziko rakoviny u pracovníkov s celulózou

Možné riziká rakoviny z pitnej vody

Čo sú to karcinogény?