Autor Ing. Zuzana Bratská

Profil autora

Ing. Zuzana Bratská
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
NRC pre hygienickú problematiku pitnej vody

Články od autora

Využívate zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody?

Estrogény v pitnej vode, fámy alebo realita?

Filtre na pitnú vodu – riziká

Mikroskopické huby v pitnej vode

Je voda čo pijete kvalitná?

Hygienické kritéria na úpravu balených vôd

Chlórovanie pitnej vody

Ochrana vodných zdrojov

Vedľajšie produkty dezinfekčných prostriedkov pre pitnú vodu

Postup pri obnove studní postihnutých záplavami

Pitná voda - Vybrané technológie úpravy kvality pitnej vody využívané v domácnostiach

Možné riziká rakoviny z pitnej vody

Kvalita pitnej vody a právne predpisy vody určenej na spotrebu

Pitná voda - Kvalita pitnej vody a právne predpisy pre kvalitu vody určenej na spotrebu