Autor Ing. Zuzana Bratská

Profil autora

Ing. Zuzana Bratská
Ing. Zuzana Bratská
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
NRC pre hygienickú problematiku pitnej vody

Články od autora

Využívate zariadenia na dávkovanie balenej pitnej vody?

Ing. Zuzana Bratská

Estrogény v pitnej vode, fámy alebo realita?

Ing. Zuzana Bratská

Filtre na pitnú vodu – riziká

Ing. Zuzana Bratská

Mikroskopické huby v pitnej vode

Ing. Zuzana Bratská

Je voda čo pijete kvalitná?

Ing. Zuzana Bratská

Hygienické kritéria na úpravu balených vôd

Ing. Zuzana Bratská

Chlórovanie pitnej vody

Ing. Zuzana Bratská

Ochrana vodných zdrojov

Ing. Zuzana Bratská

Vedľajšie produkty dezinfekčných prostriedkov pre pitnú vodu

Ing. Zuzana Bratská

Postup pri obnove studní postihnutých záplavami

Ing. Zuzana Bratská

Pitná voda - Vybrané technológie úpravy kvality pitnej vody využívané v domácnostiach

Ing. Zuzana Bratská

Možné riziká rakoviny z pitnej vody

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Kvalita pitnej vody a právne predpisy vody určenej na spotrebu

Ing. Zuzana Bratská

Pitná voda - Kvalita pitnej vody a právne predpisy pre kvalitu vody určenej na spotrebu

Ing. Zuzana Bratská