Angina pectoris

Angina pectoris je formou ischemickej choroby srdca pri ktorej pacient pociťuje bolesť na hrudníku. Charakterizuje ju súbor príznakov spôsobených prechodným nedokrvením srdcového svalu. Z klinického hľadiska rozlišujeme stabilnú a nestabilnú anginu pectoris.

Príznaky

 • záchvatovité bolesti na hrudníku
 • bolesti majú zvieravý alebo pálivý charakter
 • bolesť je lokalizovaná za hrudnou kosťou, môže vyžarovať (do hornýchj končatín, chrbtra, sánky a aj brucha)
 • bolesť môže trvať niekoľko minút až hodín
 • pri nestabilnej forme trvá bolesť dlhšie, býva častejšie a je prudšia ako pri stabilnej forme

Príčiny vzniku

 • zníženie krvného prietoku cievami srdca (kornárne cievy) na podklade zúženia cievy (aterosklerotickým plátom, stiahnutím-spazmom cievy, zápalom, atď)

Faktory zvyšujúce riziko vzniku anginy pectoris

 • ateroskleróza
 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka
 • obezita
 • trombóza
 • zvýšená koncentrácia cholesterolu a iných tukov v krvi
 • nesprávne stravovacie návyky
 • znížená fyzická aktivita
 • zvýšený psychický stres
 • fajčenie

Diagnostika

 • typický priebeh ťažkost - bolesť na hrudníku při fyzickej námahe a ich ústup po jej ukončení
 • EKG
 • záťažové EKG
 • koronarografické vyšetrenie

Liečba

Počas akútneho záchvatu treba v prvom rade odstrániť (alebo zmierniť) bolesť. Liekom voľby je nitroglycerín, ktorý sa podáva pod jazyk. Jeho účinok (vymyznutie bolesti) nastupuje do 60 sekúnd, prípaden niekoľkých minút ale je krátkodobý. Liečba chronickej formy zahŕňa zmenu životného štýlu a medikamentóznu terapiu. Pravidelné užívanie predpísaných liekov zvyšuje prietok krvi srdcovým svalom alebo znižuje požiadavky srdca na spotrebu kyslíka. Používajú sa nitrátové prípravky, betablokátory, antagonisti vápnikových kanálov alebo antiagreganciá. Do úvahy prichádza aj katétrická či chirurgická liečba.