Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis sú gramnegatívne baktérie (teda nedajú sa zafarbiť tzv. Gramovou metódou), ktoré parazitujú vo vnútri vnímavých buniek slizníc.

chlamydia_trachomatis Zdroj foto: Shutterstock.com

Chlamydia trachomatis sú gramnegatívne baktérie (teda nedajú sa zafarbiť tzv. Gramovou metódou), ktoré parazitujú vo vnútri vnímavých buniek slizníc. Majú dvojfázový životný cyklus, ktorý sa odohráva mimo aj vo vnútri bunky. Cyklus je ukončený prasknutím bunky a výsevom infekčných teliesok, ktoré infikujú ďalšie bunky. Tento cyklus trvá obvykle 48 až 72 hodín.

Chlamydia trachomatis je najčastejšie ochorenie prenášané pohlavným stykom, ktoré ak sa nelieči môže spôsobiť vážne problémy najmä u žien. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje ročný výskyt na 90 miliónov prípadov. V USA a okolitých európských krajinách je nakazených od 20 do 30 % sexuálne aktívnych ľudí vo veku od 16 do 25 rokov. Na Slovensku je situácia nejasná, chýbajú relevantné údaje, ale percento nakazenej mládeže môže byť aj vyššie ako 30% z dôvodu absencie akejkoľvek osvety. Najviac ohrozená je kategória dievčat vo veku do 25 rokov a to aj z hľadiska možných následkov.

Príznaky

Ženy:

 • 80 % žien nemá žiadne príznaky
 • neobvyklý vaginálny výtok
 • bolesť či pálenie pri močení
 • bolesť pri pohlavnom styku
 • bolesť v podbrušku
 • v niektorých prípadoch krvácanie s rôznou intenzitou

Muži:

 • 50% mužov nemá žiadne príznaky
 • neobvyklý výtok z penisu
 • rezanie alebo pálenie pri močení
 • časté močenie alebo problém udržať moč
 • napätie alebo bolesť v semenníkoch

Príčiny vzniku

Chlamydia t. sa prenáša takmer výlučne nechráneným pohlavným stykom, vaginálnym aj análnym. Menšia pravdepodobnosť prenosu je orálnym sexom, prijímaním aj dávaním. Mizivá pravdepodobnosť prenosu je prostredníctvom očnej sliznice, či prenosom prostredníctvom rúk, ktoré boli tesne pred prenosom v styku s genitáliami alebo močom nakazeného. Matky s chlamýdiovou infekciou môžu infikovať dieťa počas pôrodu.

Čo spôsobuje chlamýdie?

Chlamydia t.napáda bunky slizníc. Vstupnou bránou u mužov je močová trubica, u žien krček maternice. Postupne sa môže šíriť na sliznicu močového mechúra, maternicu a vajcovody. Ak nie je choroba liečená, môžu sa u žien prejaviť problémy spojené so zápalom maternicového čípku, maternice, vajcovodov, panvovej oblasti, močovej trubice a kĺbov.

Infekcia reprodukčných orgánov môže u ženy viesť k mimomaternicovému tehotenstvu, potratom, neplodnosti a chronickým bolestiam, je tiež spájaná s predčasným odtokom plodovej vody a predčasným pôrodom, zaostávaním rastu plodu vo vnútri maternice, pôrodom mŕtveho plodu, popôrodnou infekciou plodu, zápalmi vnútorných pohlavných orgánov po pôrode alebo potrate. Novorodenec je vystavený riziku získania chlamýdiovej infekcie pri prechode pôrodným kanálom. Vstupnou bránou sú jeho očné spojivky, nosohltan a análny otvor. U 10% novorodencov sa môže rozvinúť zápal pľúc po dvoch a viac týždňoch a u niektorých sa i po mesiacoch objavujú problémy s trávením.

Možné následky neliečenia u ženy:

 • PID zápaly orgánov malej panvy.
 • Mimomaternicové tehotenstvo.
 • Cysty na vajcovodoch v krajnom prípade až neplodnosť.
 • Predčasný pôrod.
 • Infikácia plodu, spojená najčastejšie so zápalom očí a zápalom pľúc u dieťaťa
 • Zápaly kĺbov, najmä kolena alebo lakte, tzv. reaktívna arthritída.

Možné následky neliečenia u mužov:

 • Časté zápaly močovej trubice.
 • Zápal nadsemeníka, tzv.epididymitída, v krajnom prípade až sterilita.
 • Zápal prostaty, tzv.prostatitída.
 • Zápaly kĺbov, najmä kolena alebo lakťa, tzv. reaktívna arthritída.

Diagnostika

Diagnostika ochorenia Chlamydiou trachomatis spočíva v priamej diagnostike antigénu Chlamydií alebo v nepriamej detekcii protilátok proti Chl. trachomatis.

Priama Diagnostika:

 • vyšetrenie steru z kanála čapíka maternice u ženy
 • vyšetrenie steru z močovej trubice alebo moču u muža.

Ster musí byť v obidvoch prípadoch odobratý tak, aby sme na jeho povrch zoškrabali čo najviac buniek, v ktorých sa Chlamydie nachádzajú. Moč musí byť prvý ranný, odobratý od prvej kvapky. Dôkaz antigénu z takto získaného materiálu sa robí pomocou monoklonálnej protilátky proti Chl. trachomatis alebo imunufluorescenčnou metódou pomocou protilátky značenej fluoresceínom.

Nepriama Diagnostika:

 • jednorázový dôkaz protilátok typu IgM alebo IgA a IgG na stanovenie prítomnosti infekcie.
 • opakované stanovenie prítomnosti protilátok typu IgM alebo IgA a IgG pre kontrolu liečby a na potvrdenie vyliečenia.

Interpretácia výsledkov pri dôkaze protilátok je zložitá, preto si ju treba nechať urobiť ešte v laboratóriu, kde bol dôkaz protilátok robený.

 • IgA - prítomnosť hovorí o chronickej infekcii alebo reinfekcii
 • IgG - prítomnosť hovorí o chronickej infekcii, ale v organizme môžu perzistovať po celý život aj po vyliečení, avšak nechránia pred reinfekciou
 • IgM - u zdravých osôb sa nevyskytujú, ich prítomnosť hovorí o akútnej infekcii.

Jednou z najspoľahlivejších metód diagnostiky je dôkaz Chlamydiovej DNA v infekčnom materiáli pomocou PCR (polymerázová reťazová reakcia). Avšak táto metóda je veľmi nákladná, vyžaduje si špeciálny prístroj, a preto sa robí len na veľmi málo špecializovaných pracoviskách.

Liečba

95 % efektívnosť liečbou antibiotikami v prípade včasného odhalenia. Na Slovensku sa stretávame s týmito problémami:

 • Gynekológovia a urológovia často po Chlamydii t. nepátrajú, napriek tomu, že má pacient adekvátne príznaky, napriek tomu, že sa jedná o najrozšírenejšiu chorobu prenášanú pohlavným stykom. Následkom toho dochádza ku chybnej diagnostikácii a podanie nevhodného preparátu. Podaním nevhodného antibiotika dochádza často k vzniku rezistencie na antibiotiká, či dokonca miernej mutácii génu. Neskôr, keď sa aj Chamydia t. jasne diagnostikuje, nezaberá ani antibiotikum presne určené na Chlamydiu t..
 • Gynekológovia a urológovia berú ster na Chlamydie t. len výnimočne. Nie sú si vedomí obrovského rozšírenia Chlamydie t. a jej epidemického charakteru.
 • Gynekológovia a urológovia berú ster na Chlamydie t. len v prípade, že má pacient príznaky, alebo inak nešpecifikované problémy s výtokom, alebo rezaním pri močení. Vieme však, že Chlamydia t. je bez príznakov u 80 % žien a 50 % mužov. Absentuje tým akákoľvek prevencia.
 • Gynekológovia a urológovia dôsledne nezdôrazňujú nutnosť súčastného liečenia všetkých partnerov nakazeného. Liečbu partnerov nesledujú.
 • Gynekológovia a urológovia dôsledne nezdôrazňujú nutnosť zdržania sa sexuálnej aktivity počas liečby a cca 21 dní po nej až do kontrolného steru, vrátane erekcie u muža.
 • Pacienti odtaja svojich sexuálnych partnerov, ktorí ich v zápätí po vylieční opäť nakazia. Neupozornia všetkých svojich sexuálnych partnerov na nutnosť súčastnej liečby.
 • Pacienti často nedoberú predpísané dávky antibiotík.
 • Pacienti neakceptujú zdržanie sa sexuálnej aktivity počas liečby a 21 dní po nej až do kontrolného steru.
 • Muži počas liečby masturbujú, alebo nepotláčajú erekciu. Erekciou totiž nastávajú podmienky pre praskanie infikovaných buniek s následným výlevom antibiotika.
 • Pacienti nevykonajú ešte pred obnovením sexuálnej činnosti kontrolné testy.

Štandartná liečba spočíva v podaní antibiotika počas jedného až troch týždňov. V USA majú dokonca veľmi dobré skúsenosti aj s jednorázovým podaním antibiotika. Tam ale túto epidémiu berú vážne a existuje mnoho programov na preventívu, vrátane pravidelného testovania rizikových skupín a v tom prípade je jednorázová liečba účinná. Najčastejšie je to Azithromycin, obchodný názov napríklad Sumamed, alebo Ofloxacin, obchodný názov Ofloxin, prípadne kombinácia predošlých.

V tehotenstve sa predpisuje Erythromycin. Všetky tieto antibiotiká majú tzv. plazmatickú koncentráciu t.j. účinkujú ešte aj cca. do 21 dní po ukončení liečby. Najmenej hodinu pred a hodinu po požití antibiotika nejesť a nepiť veľké množstvá potravín a tekutín. Tekutiny treba a v pomerne veľkom množstve, ale v strede medzi dávkami. To isté platí pre jogurt.

 • Je nutné liečiť súčastne všetkých sexuálnych partnerov.
 • Je nutné vždy dobrať predpísanú dávku antibiotík.
 • Je nutné sa zdržať sexuálnej aktivity počas liečby, až do kontrolného testu.
 • Je nutné sa u mužov zdržať akejkoľvek erekcie a masturbácie počas liečby, až do kontrolného testu.
 • Je nutné pred obnovením sexuálnej aktivity urobiť kontrolné testy.
 • Je nutné sa zdržať hodinu pred a hodinu po požití antibiotík konzumácie jogurtu a veľkého množstva potravín a tekutín.
 • Je nutné sa zdržať počas liečby konzumácie alkoholických nápojov.
 • Je nutné u ženy zahájiť liečbu až po ukončení menštruačného cyklu.

Tri až štyri týždne po ukončení liečby je nutné vykonať u všetkých vzájomných partneroch, kontrolný ster, dovtedy je ale nutná sexuálna abstinencia. Pokiaľ sú tieto u všetkých partnerov negatívne, možno obnoviť sexuálnu aktivitu. Je vhodné a doporučované urobiť kontrolný ster aj mesiac po obnovení sexuálnej aktivity.

Ako sa chrániť proti chlamýdiám?

Dodržovaním zásad bezpečného sexu. Pri príležitostnom sexe, správným použitím kondómu, pri súčastnom zamädzení styku akýchkoľvek slizníc. Pozor, prenos je možný aj orálným sexom, prijímaním aj dávaním. Monogamia a obmedzenie promiskuity poskytuje najlepšie riešenie. Nenechajte sa odbiť, žiadajte u svojho gynekológa či urológa ster na Chlamydiu t. raz ročne, najmä ak nemáte prísne monogamný zväzok a ste sexuálne aktívny a to aj v prípade, že nemáte žiadné príznaky, či problémy. Ster je doporučený tiež pri výmene sexuálneho partnera. Pracuje sa na vakcíne, ktorá by zabránila prenosu.

Makiavelli

Koho zaujimaju dalsie informacie, skvely clanok je tu -- -odkaz odstránený- Sukromne dodam, aby ste sa OKAMZITE nechali vysetrit pri hocakom podozreni, aj keby sa nakoniec chlamydie neprejavili.. Lepsi plany poplach, nez sa potom roky liecit..