Bronchiektázia (bronchiectasis)

Bronchy (priedušky) sú trubicovité útvary, ktorými prechádza vzduch do pľúc a z pľúc. Ak sú postihnuté zápalom alebo infekciou, dochádza k poškodeniu ich steny a priedušky sa rozširujú. Bronchiektázia znamená ireverzibilné (nevratné) rozšírenie priedušiek.

Príznaky

 • Kašeľ s vykašliavaním spúta
 • Kašeľ s vykašliavaním krvavého spúta
 • Cyanóza - modravé sfarbenie kože a slizníc kvôli nedostatočnému prívodu kyslíka
 • Dušnosť
 • Opakované zápaly pľúc
 • Chudnutie

Príčiny vzniku

 • Cystická fibróza
 • Infekcie pľúc a absces
 • Nádory spôsobujúce obštrukciu priedušiek
 • Aspirácia (vdýchnutie) cudzích predmetov
 • Genetické syndrómy - chýbanie alfa-1-antitrypsínu a Kartagenerov syndróm
 • Vrodený imunodeficientný syndróm
 • AIDS
 • Tuberkulóza
 • Inhalácia toxických plynov a pár
 • Alergická bronchopneumónia

Diagnostika

 • Auskultácia pľúc fonendoskopom
 • Vyšetrenie vykašľaného spúta
 • Rtg hrudníka ukáže rozšírenú bronchiálnu kresbu
 • CT
 • Bronchoskopia - vyšetrenie priedušiek pomocou špeciálneho prístroja zavedeného do dýchacích ciest

Liečba

 • Liečba ochorenia vedúceho k vzniku bronchiektázii
 • Odstraňovani tracheobronchiálnych sekrétov
 • Prestať fajčiť
 • Lieky rozširujúce pridušky
 • Antibiotiká
 • V niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zásah