Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne vzniká za patologických okolností ak sa chlopňa nemôže úplne uzavrieť a dochádza k spätnému toku krvi z pulmonálnej artérie do pravej komory.

Za patologických okolností sa chlopňa nemôže úplne uzavrieť a dochádza k spätnému toku krvi z pulmonálnej artérie do pravej komory.

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne je definovaná nasledovne. Trikuspidálna chlopňa je jednou zo štyroch srdcových chlopní. Za fyziologických podmienok vstupuje odkysličená, žilová krv prichádzajúca z veľkého (telového) obehu do pravej predsiene srdca. Krvný prúd pokračuje cez trikuspidálnu chlopňu do pravej komory. Potom opúšťa srdce a cez pulmonálnu artériu ide do pľúc, kde sa okysličuje.

Príznaky insuficiencie trikuspidálnej chlopne

 • Únava
 • Skrátenie dychu
 • Zvýšená náplň krčných žíl a ich pulzácia
 • Opuchy dolných končatín
 • Zväčšenie pečene
 • Ascites

Príčiny vzniku insuficiencie trikuspidálnej chlopne

 • vzniká najčastejšie pri dilatácii pravej komory srdca
 • pľúcna hypertenzia (zvýšený krvný tlak v pľúcnom riečisku)
 • stenóza pulmonálnej chlopne
 • infekčný zápal výstelky srdca (infekčná endokarditída)
 • infarkt myokardu postihujúci pravú komoru
 • vrodená chlopňová chyba
 • trauma

Diagnostika insuficiencie trikuspidálnej chlopne

 • EKG
 • Rtg hrudníka môže ukázať zväčšenú pravú predsieň a komoru
 • ECHO
 • Katetrizácia srdca

Liečba insuficiencie trikuspidálnej chlopne

Dôležité je riešiť prvotnú príčinu tohto stavu (napr. diltácia pravej komory, infekčná endokarditída a pod.). Možné je aj operačné riešenie - plastika chlopne.