Systémový lupus erythematosus

Systémový lupus erythematosus je autoimunitné ochorenie (imunitný systém organizmu vytvára protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám alebo orgánom). Môže postihovať hociktorý orgán.

Systémový lupus erythematosus je autoimunitné ochorenie (imunitný systém organizmu vytvára protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám alebo orgánom). Môže postihovať hociktorý orgán.

V 90% prípadov postihuje kĺby.

Príznaky systémového lupusu

 • Opuch, bolesť, stuhnutosť kĺbu a svalov
 • Teplota
 • Chudnutie
 • Únava
 • "motýľ" - začervenanie na tvári v oblasti nosa a líc či iné kožné prejavy
 • zvýšená citlivosť na svetlo
 • poruchy zraku
 • zápaly oka (červené oko)
 • skrátenie dychu
 • kašeľ (v niektorých prípadoch s vykašliavaním krvi)
 • búšenie srdca
 • bolesti brucha
 • psychóza
 • depresia
 • poruchy obličkových funkcií (opuchy dolných končatín)

Diagnostika systémového lupusu

 • stanovenie protilátok v krvi

Rizikové faktory systémového lupusu

 • ochorenie sa prejaví najčastejšie vo veku 15 - 50 rokov
 • genetické faktory (gény HLA-B8, DR2 a DR3, ale aj iné)
 • častejšie postihuje ženy
 • niektoré lieky môžu indukovať toto ochorenie napr. metyldopa, chlorpromazin, hydralazin,isoniazid, prokainamid,...

Liečba systémového lupusu

 • neexistuje žiadna špecifická liečba
 • podávajú sa protizápalové lieky (napr. ibuprofen)
 • pri ťažších stavoch kortikosteroidy (napr. prednison)
 • pri ochorení rezistentnom na prednison sa podávajú imunosupresíva (cyklofosfamid)
 • pri poškodení obličkovej funkcie je potrebná dialýza, príp. transplantácia obličiek