Zápal srdcového svalu (myokarditída)

Myokarditída je zápal srdcového svalu. Vyvolávateľom môžu byť vírusy - najčastejšie vírus coxackie, baktérie (napr. ricketsiae) alebo huby a parazity.

Myokarditída je zápal srdcového svalu. Vyvolávateľom môžu byť vírusy - najčastejšie vírus coxackie, baktérie (napr. ricketsiae) alebo huby a parazity. Môžu sa vyskytovať aj popri iných infekčných ochoreniach. myokarditídu môžu spôsobiť aj rádioaktívne žiarenie, chemické látky (napr. ťažké kovy, organofosfáty) aj niektoré lieky (cytostatiká).

Príznaky zápalu srdcového svalu

 • Horúčka
 • Bolesti na hrudníku
 • Ťažkosti pri dýchaní
 • búšenie srdca
 • pri ťažkom priebehu rozvoj cirkulačného šoku a kardiálnej dekompenzácie

Diagnostika zápalu srdcového svalu

 • EKG
 • Echokardiogram
 • Vyšetrenie krvi – protilátky proti výrusom, zvýšené zápalové parametre
 • Biopsia myokardu

Liečba zápalu srdcového svalu

 • kľudový režim
 • ATB liečba –pri známom infekčnom pôvodcovi
 • kortikoidy pri reumatickej myokarditíde, intersticiálnej myokarditíde
 • liečba komplikácii (arytmie, srdcová dekompenzácia)

Prognóza zápalu srdcového svalu

Závisí od závažnosti akútnej fázy ochorenia. Nebezpečné sú formy s arytmiami a srdcovou dekompenzáciou, pretože môžu skončiť smrteľne.