Defekt komorového septa

Defekt komorového septa je vrodená srdcová chyba, spôsobuje skrat okysličenej krvi z ľavej komory do komory pravej (a tým znovu neefektívne do pľúc).

Srdce má dve komory -- ľavú a pravú. Pravá komora čerpá krv vracajúcu sa z tela do pľúc. Ľavá komora zberá okysličenú krv z pľúcneho obehu a vypumpováva ju do zvyšku tela. Komory sú oddelené prepážkou - septom.

Príznaky súvisiace s touto chorobou závisia od veľkosti defektu. Často je tento problém objavení i liečení už v detstve.

Príznaky

 • Ak je otvor malý, pacient nemusí mať žiadne príznaky alebo sa príznaky vyvinú až v dospelosti.
 • Ak je defekt veľký, môže viesť až k zlyhaniu srdca, spôsobuje nízku saturáciu krvi kyslíkom, cyanózu a zvýšený tlak v pľúcach, dýchavicu, edémy nôh, poruchu funkcie pečene, únavu a slabosť.
 • Pri vyšetrení môže byť počuteľný na srdci šelest alebo môžu objaviť príznaky zlyhania srdca.

Príčiny vzniku

 • Vrodený defekt septa medzi pravou a ľavou komorou.
 • Zriedka to môže spôsobiť infekčná choroba srdca alebo poškodenie srdca (napr. infarkt)

Diagnostika

 • Elektrokardiogram (EKG) môže ukázať dilatáciu srdca (komory).
 • RTG môže ukázať rozšírené srdce a symptómy zlyhania srdca.
 • Echokardiogram ( ultrazvuk srdca) je presný test na zistenie srdcového zlyhania.
 • Doppler - prietok krvi srdcom.
 • Katetrizácia srdca .

Liečba

 • Operačná
 • Ak je defekt veľký a nelieči sa, môže viesť k zlyhaniu srdca.
 • V prvých rokoch života je možný spontánny uzáver
 • Ak sa defekt neuzavrie pred dovŕšením 12. roku života, uzatvára sa operačne.
 • V niektorých prípadoch je možná operácia bez otvorenia hrudníka.

Ďalšie informácie

 • Pacienti s vrodeným septovým defektom sú náchylní na rozvoj endokarditídy a preto je potrebné podávat ATB pri všetkých chirurgických zákrokoch aj pri extrakcií zuba.
 • Ak máte septálny defekt, upozornite aj vášho stomatológa.