Stenóza lumbálnej (driekovej) chrbtice

Drieková chrbtica je časť chrbtice, ktorá sa nachádza v dolnej časti chrbta. Tvorí ju 5 stavcov. Medzi oblúkom a telom stavca je otvor..

Drieková chrbtica je časť chrbtice, ktorá sa nachádza v dolnej časti chrbta. Tvorí ju 5 stavcov. Medzi oblúkom a telom stavca je otvor. Pospájaním viacerých otvorov v stavcoch vzniká kanál, ktorým prechádza miecha a vystupujú z neho miechové nervy. Chorobné zúženie (zužovanie) tohoto kanála vyvoláva tlak na miechu, čo sa prejaví nasledujúcimi príznakmi.

Príznaky stenózy driekovej chrbtice

 • Bolesť chrbta
 • Bolesť nôh.
 • Mravčenie v prstoch
 • Slabosť nôh
 • Príznaky sa môžu prejaviť na obidvoch nohách alebo len na jednej nohe.
 • Pálivá bolesť na zadku, a to najmä pri chôdzi.
 • Ohnutie chrbtice, ako plodová pozícia, inklinácia k úľavovej polohe.
 • V ťažkých prípadoch inkontinencia moča, príp. aj stolice.

Príčiny stenózy driekovej chrbtice

 • Úrazy.
 • Artritída.
 • Degeneratívne poruchy.
 • Akromegália.
 • Pagetova choroba.
 • Ankylózna spondylititída.
 • Vrodené anomálie.
 • Komplikácia po chirurgickom zásahu

Diagnostika stenózy driekovej chrbtice

 • Neurologické vyšetrenia.
 • RTG.
 • CT a MRI.
 • perimyelografia.

Liečba stenózy driekovej chrbtice

 • Analgetiká, pokoj na lôžku a rehabilitácia.
 • chirurgický výkon podľa štádia ochorenia