Skolióza

Skolióza je chorobné vychýlenie chrbtice nabok. Toto vykrivenie je spojené s rotáciou, otáčaním tiel stavcov okolo dlhej osi na strane vykrivenia.

skolioza_x-ray Zdroj foto: Shuttestock.com

Skolióza je chorobné vychýlenie chrbtice nabok. Toto vykrivenie je spojené s rotáciou, otáčaním tiel stavcov okolo dlhej osi na strane vykrivenia. Najčastejšie formy sú veľkooblúková, tzv. C - skolióza a S - skolióza (pravokonvexná hrudníková skolióza s kompenzačným ľavostranným zakrivením v bedrovej oblasti). Stupeň skoliózy sa udáva uhlom zakrivenia. 1. stupeň do 30° , 2. stupeň do 60°, 3. stupeň do 90° a 4. stupeň nad 90°.

Príčiny vzniku skoliózy

 • viac ako 80% prípadov predstavuje neznáma príčina ochorenia, tzv. idiopatická skolióza. Väčšinou sa objavuje v detstve vo veku od 10-18 rokov.
 • jednostranné pracovné zaťaženie
 • množstvo prípadov vzniká na genetickom podklade
 • choroby detského veku (rachitída, osteomalácia)
 • zápalové ochorenia chrbtice a okolia
 • pri úrazoch chrbtice a hrudníka
 • po operáciach hrudníka
 • v množstve prípadov vzniká sekundárne popri základnej poruche, napríklad pri poliomyelitíde (detskej mozgovej obrne), vrodených abnormalitách, ráštepe chrtbice alebo progresívnych svalových dystrofiách

Príznaky skoliózy

 • zvyčajne bez bolesti
 • jedno rameno sa zdá byť vyššie ako druhé
 • nerovná panva
 • vyčnievajúca lopatka
 • skrátený trup
 • únava po dlhom sedení alebo státí
 • tupá, nevýrazná bolesť alebo dýchacie ťažkosti

Diagnostika skoliózy

Diagnóza je založená na fyzikálnom vyšetrení a zhotovení rongenového snímku chrbtice. Snímka chrbtice stanoví stupeň a vážnosť skoliózy a identifikuje ďalšie odchylky, anomálie chrbtice.

Liečba skoliózy

 • liečba je určovaná stupňom zakrivenia, typom skoliózy a vekom
 • vytvorenie silného svalového korzetu pravidelným cvičením chrtbtového, dýchacieho a brušného svalstva
 • plávanie, elektrostimulácia svalstva, trakčný korzet
 • zakrivenie chrbtice menšie ako 20° nevyžaduje liečbu. Sledovanie skoliózy je potrebné každých 6 mesiacov
 • chirurgická liečba je odporúčaná při skolióze, ktorej zakrivenie presahujje viac ako 40° z hľadiska korekcie zakrivenia a stabilizácie chrbtice. Chrbtica je ohrozená splývaním stavcov.