Antibiotická rezistencia

Antibiotická rezistencia je necitlivosť (odolnosť) baktérie voči antibiotiku, čím sa antibiotický liek stáva neúčinným.

Bakteriálne druhy môžu byť prirodzene alebo zdedene odolné voči špeciálnym antibiotikám. Od roku 1944, kedy sa antibiotiká začali hojne využívať v medicíne, drasticky zredukovali ochorenia a úmrtia spôsobené baktériami. V súčasnosti sú mnohé bakteriálne druhy voči antibiotikám odolné, čo značne komplikuje liečbu ochorení spôsobených baktériami.

Aké sú príčiny antibiotickej rezistencie

  • Nadmerné a nesprávne užívanie antibiotík. Výskumy ukázali, že sa antibiotiká podávajú pacientom častejšie ako to ustanovujú smernice celoštátnych organizácií a odporúčajú ďalšie zdravotnícke organizácie. 
  • Antibiotiká sa podávajú aj chovaným zvieratám proti ochoreniam a kvôli rýchlejšiemu rastu. Tieto lieky môžu potom spôsobiť to, že sa mikróby stávajú odolné voči liekom používaným na liečenie ľudských ochorení. Konečným dôsledkom tohto stavu je  ťažšia liečba niektorých ľudských chorôb. 
  • Predpisovanie širokospektrálnych antibiotík, ak to nie je nevyhnutné.

Prečo škodí časté užívanie antibiotík?

  • Potláča sa činnosť imunitného systému, čo vedie k zníženej odolnosti a prechodu ochorenia do chronického štádia alebo k alergii.
  • Vzniká rezistencia (odolnosť) baktérií voči antibiotikám, ktoré potom neúčinkujú v prípade závažnej bakteriálnej infekcie. Je dokázaný vzťah medzi množstvom použitých antibiotík a vznikom a šírením rezistentných baktérií.
  • Antibiotiká nepôsobia len v mieste zápalu, ale ničia aj tzv. "dobré baktérie", ktoré sídlia v čreve a zohrávajú dôležitú úlohu v procese trávenia.

Čo to znamená, ak je ochorenie spôsobené rezistentnou baktériou

Rezistentné infekcie môžu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobovať zvýšenú chorobnosť, nárast úmrtí a zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Hospitalizácia pacienta s rezistentnou baktériou je obyčajne dlhšia a vyžaduje si drahšiu liečbu. Celosvetovo počet rezistentných kmeňov baktérií narastá a nie je to inak ani u nás na Slovensku. Napríklad až 20 percent pneumokokových ochorení na Slovensku je spôsobených baktériami pneumokoka, ktoré sú odolné voči bežne používaným antibiotikám.

Ako sa dá proti rezistencii baktérií na antibiotiká bojovať

Ak sa budú antibiotiká správne používať, baktérie budú menej vystavené ich pôsobeniu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie najefektívnejším spôsobom boja proti rezistencii na antibiotiká je preventívne očkovanie. Očkovanie zníži výskyt ochorení, zníži sa spotreba antibiotík a tým aj rezistencia na antibiotiká.