Patauov syndróm

Patauov syndróm je zriedkavá, so životom málo zlučiteľná abnormalita, kde namiesto normálnych 46 chromozómov sa vyskytuje 47 chromozómov.

patauov_syndrom Zdroj foto: Shutterstock.com

Patauov syndróm je zriedkavá, so životom málo zlučiteľná abnormalita, kde namiesto normálnych 46 chromozómov sa vyskytuje 47 chromozómov. Nadpočetný je chromozóm 13 (trizómia chromozómu 13) a spôsobuje rôzne vývojové abnormality. Tento chromozóm je väčšinou voľný, extrémne zriedkavá je väzba na iný chromozóm. Z postihnutých plodov sa narodí len 1%. 86% detí zomiera do jedného roka.

Príznaky patauovho syndrómu

 • mikrocefália (malá, deformovaná hlava)
 • oneskorený uzáver lebečných švov a fontanel
 • ustupujúce čelo
 • široký nos
 • zápaly oka
 • rázštepy pier a podnebia
 • nízko nasadajúce ušnice
 • sluchové vady
 • krátky krk
 • polydaktýlia (nadbytočné prsty)
 • kyfóza, skolióza
 • defekty srdiečka, obličiek
 • anomálie močových ciest a pohlavných orgánov
 • ťažká psychomotorická retardácia, a mnoho ďalších

Príčina vzniku patauovho syndrómu

Pre ľudí je charakteristické číslo chromozómov 46, čo pozostáva z dvakrát 22 telových (somatických)  a jedného páru pohlavných chromozómov. V určitej fáze bunkového delenia je vytvorená jedna kópia chromozómu 13 naviac a dochádza k odchýlke v počte chromozómov oproti normálnemu počtu. Teda celkový počet chromozómov je 47 a karyotyp (v závislosti od pohlavia) vyzerá takto – 47, XX, +13 alebo 47, XY, +13. Odchýlky v počte chromozómov nie sú dedičné. Ich výskyt v určitej miere závisí od veku matky.

Diagnostika patauovho syndrómu

Pred narodením (prenatálna diagnostika)

 • 12 – 14 týždeň tzv. kombinované vyšetrenie:

 • ultrazvukové

 • krvné (vyšetrenie dvoch markerov, ktoré produkuje plod)

 • 15 – 18 týždeň – vyšetrenie AFP (alfafetoproteín)

 • 16 - 20 týždeň:

 • genetické vyšetrenie (amniocentéza – odber plodovej vody a následné vyhodnotenie karyotypu plodu)

 • ultrazvukové

Po narodení

Ak mu nepredchádzala prenatálna diagnostika, podľa symptómov.

Liečba patauovho syndrómu

Dôležitá je prenatálna diagnostika, hlavne v prípade pôrodu postihnutého dieťaťa a vyššieho veku matky. Liečba už narodeného dieťaťa je individuálna a symptomatická (zameriava sa na problémy, s ktorými sa rodí každé postihnuté dieťa s Patauovým syndrómom). Chirurgické riešenie – pri rázštepe pery a podnebia. Terapia rečová, fyzická a pracovná. Mnohé deti majú problémy prežiť prvé dni alebo týždne pre závažné neurologické diagnózy a srdcové vady. Viac ako 80% detí s Patauovým syndrómom umiera počas prvého mesiaca života.

Literatúra

 • Wiedemann, Kunze: Atlas klinických syndrómov
 • J. Žižka - Diagnostika syndromů a malformací