Nutričný marazmus

Nutričný marazmus je jednou z foriem malnutrície – ide o znížený prívod všetkých výživových zložiek.

Nutričný marazmus je jednou z foriem malnutrície – ide o znížený prívod všetkých výživových zložiek, na rozdiel od kwashiorkoru, kde je znížený len prísun proteínov (bielkovín).

Nutričný (výživový) stav každého jedinca je podmienený rovnováhou prijatej výživy a nutričnými potrebami organizmu. Pri zníženom príjme základných energetických a stavebných zložiek, oproti ich výdaju, vzniká malnutrícia (podvýživa, nedostatočná výživa).

Príčiny vzniku nutričného marazmu

Sú rôzne:

 • poruchy zažívacieho traktu
 • zápalové ochorenia
 • nádorové ochorenia
 • vredy čreva a ich zápalové ochorenia
 • nedostatočné vstrebávanie (cystická fibróza, celiakia)
 • poruchy vodného a minerálového hospodárenia organizmu
 • vírusové a infekčné ochorenia sprevádzané vracaním a hnačkou
 • psychické poruchy (anorexia, bulímia)
 • nedostatok potravy (vojna, prírodné katastrofy)

Príznaky nutričného marazmu

 • znížená svalová sila (aj oslabenie dýchacieho a srdcového svalstva)

 • orgánové zmeny

 • obličky (zhoršenie koncentračnej schopnosti)

 • pečeň (zmenšenie, stukovatenie)

 • endokrinný systém (zníženie produkcie hormónov)

 • imunitný systém (postihnuté sú všetky jeho zložky - prirodzená, bunková a protilátková imunita)

 • porušenie bariér (atrofia kože a sliznice tráviaceho traktu)

 • zhoršené hojenie rán, preležaniny

 • pokles fyzickej a mentálnej kondície

Diagnostika nutričného marazmu

 • Anamnéza – otázky týkajúce sa hmotnosti, jej zmeny v čase, poruchy príjmu potravy
 • Objektívne vyšetrenie – výška, hmotnosť, hydratácia, stav kože, svalov, hrúbka tukovej riasy
 • Antropometrické metódy – výpočet BMI (body mast index), meranie percenta telesného tuku
 • Biochemické kritériá – hladiny plazmatických bielkovín, vnútorné prostredie, základné stopové prvky
 • Imunologické vyšetrenia – absolútny počet lymfocytov, stav bunkovej a protilátkovej imunity

Nutričný marazmus je súčasný nedostatok nebielkovinových živín a bielkovín, kde dochádza k postupnému odbúravaniu svalových bielkovín, kachexii a antropometrické ukazovatele sú znížené.

Liečba nutričného marazmu

Umelá výživa:

 • kontrolovaný diétny perorálny (ústami) príjem
 • pitie nutričných roztokov
 • enterálna váživa (vytvorenie umelého prístupu do hornej časti tráviaceho traktru)
 • parenterálna výživa (aplikuje sa do žilového systému, je najnákladnejšia a najnáročnejšia)
 • kombinácia metód

Nutričný marazmus je najvyšší stupeň kachexie (pokročilé štádium porúch výživy vzniknuté nedostatkom bielkovín a energie – čiže všetkých základných živín). Na rozdiel od kwashiorkoru je prognosticky priaznivý – po obnovení dodávky potravy by sa mal stav upraviť.

Literatúra

- Vestník MZ SR 2009 - Clinical Nutrition, 2006, 25