Pneumotorax

Pneumotorax (kolaps alebo spľasnutie pľúc) znamená vniknutie vzduchu do hrudníka, do priestoru medzi popľúcnicou a pohrudnicou - pleurálnej dutiny. Pľúca kolabujú a nastáva porucha dýchania a cirkulácie rôzneho stupňa – podľa rozsahu.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Príčiny vzniku pneumotoraxu

Okrem úrazov zvyšuje riziko vzniku PNO aj množstvo ochorení a stavov:

 • zmliaždenie a (alebo) otras hrudníka, aj bez zlomenín
 • autonehody (čelný a bočný náraz)
 • pády
 • prenikajúce a tupé poranenia hrudníka
 • umelá pľúcna ventilácia, biopsia pľúc a pečene, operácie v oblasti krku
 • resuscitácia (zlomeniny rebier)
 • bronchiálna astma, obštrukčná choroba pľúc, bakteriálny zápal pľúc, tuberkulóza, cystická fibróza, čierny kašeľ

Aké sú príznaky zápalu pľúcu?

Rozdelenie pneumotoraxu podľa príčiny vzniku:

 • traumatický
 • a) otvorený
 • b) tenzný – ventilový
 • spontánny
 • iatrogénny (úmyselné napustenie vzduchu do pleurálnej dutiny – liečba TBC)

Príznaky pneumotoraxu

Varírujú podľa rozsahu PNO, rýchlosti jeho vzniku a formy.

Vyskytujú sa:

 • bolesti na hrudníku vystreľujúce do krku, ramena, brucha
 • dýchavičnosť
 • suchý kašeľ
 • bledosť, cyanóza
 • úzkosť
 • únavnosť
 • zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia)
 • nízky tlak (hypotenzia)

Diagnostika pneumotoraxu

Na podklade anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia (tachykardia – zrýchlený srdcový rytmus, oslabené dýchanie, dýchacie šelesty sú oslabené až vymiznuté). Diagnózu (okrem tenzného pneumotoraxu) potvrdí rtg vyšetrenie.

Diferenciálna diagnostika
 • Odlíšiť pneumotorax od infarktu myokardu, pľúcnej embólie, tukovej embólie, ruptúry bránice a dislokácie (premiestnenie) žalúdka alebo hrubého resp. tenkého čreva do hrudníka, prípadne pľúcnej cysty.

Liečba pneumotoraxu

Malý spontánny pneumotorax nie je treba liečiť.

Tenzný pneumotorax je stav ohrozujúci život a vyžaduje okamžitú hospitalizáciu a liečbu – obnoviť objem pľúc, odstrániť vzduch z pleurálneho priestoru.

Pri rozsiahlych a ťažkých poraneniach hrudníkovej steny, pľúc, pri spontánnych ruptúrach subpleurálnych, bulóznych a cystických útvarov je nevyhnutný chirurgický zákrok. Lieky (intravenózne – vnútrožilové antibiotiká) sa podávajú pri vzniku stafylokokových pneumónií (vznikajú ako následok liečby PNO). Profylaktické podávanie antibiotík (pri zavádzaní hrudného drénu) môže znížiť výskyt komplikácií.

Prevencia pneumotoraxu

Spontánnemu pneumotoraxu sa nedá zabrániť. Snažiť sa zabrániť úrazom (v autách bezpečnostné pásy). Dodržiavať životosprávu, nefajčiť, aby nedošlo ku komplikáciám chronických pľúcnych ochorení.

Prognóza pneumotoraxu

Prognóza je u včas a správne liečeného spontánneho pneumotoraxu veľmi dobrá. Opätovný spontánny pneumotorax by mal byť riešený chirurgicky už pri druhej príhode. Zvýšené riziko opätovného spontánneho pneumotoraxu majú pacienti s tzv. Marfanovým syndrómom (vrodené ochorenie spojivového tkaniva).


Prečítajte si viac o ochorení: Zápal pľúc (pneumónia)


Použitá literatúra:

 • Drábková, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně Praha; Grada 2002
 • Kol.autorov: Vademecum medici, Osveta 1995