Numulárna dermatitída (nummulare i dermatitis microbiale)

Numulárna dermatitída je neinfekčné zápalové ochorenie kože, na vývoji ktorého sa pravdepodobne zúčastňuje komplex imunitného systému a genetická predispozícia pacienta. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä u starších pacientov, ale nie je vzácnosťou ani u detí.
Je charakteristický tvorbou ostro ohraničených, oválnych alebo okrúhlych ložísk **s priemerom do 5 cm,** niekedy ojedinelých, ale zvyčajne viacpočetných a symetricky rozložených. Najčastejšie býva lokalizovaný na koži predkolenia, často v okolí chronických rán, vredov (ulcerácií) alebo hnisavých ochorení kože (pyodermií). Sliznice nie sú postihnuté.

Príznaky

Človek pociťuje výrazné svrbenie. Celkové príznaky nie sú. Hojenie prebieha zvyčajne bez jaziev, len s prechodnými pigmentovými zmenami. Priebeh choroby je dlhodobý (chronický), respektíve opakovane sa vracajúci (chronicky recidivujúci).

Príčiny vzniku

Príčina vzniku numulárnej dermatitídy zostáva nejasná. Pravdepodobne ide o zvýšenú citlivosť buniek kože, ktoré sú nadmieru vnímavé na produkty niektorých baktérií, najmä stafylokokov, kolonizujúcich vo zvýšenej miere kožu s oslabenou obranyschopnosťou. Ekzémové ložiská bývajú často následne, druhotne (sekundárne) infikované iným typom baktérií, grampozitívnymi baktériami. Treba si uvedomiť, že numulárna dermatitída nie je primárne (v dôsledku prvotnej príčiny) infekčné ochorenie.

Diagnóza

Poškodená koža je charakteristická tvorbou ostro ohraničených, oválnych alebo okrúhlych ložísk s priemerom do 5 cm. Obraz vyšetrovanej kože, postihnutej numulárnou dermatitídou pod mikroskopom, tzv. histologické vyšetrenie, neodlíši iné ekzémové choroby s podobným klinickým obrazom, ako je napr. kontaktný ekzém, atopická dermatitída atď. Tu prichádzajú do úvahy skôr kožné testy, ktoré môžu pomôcť pri diferenciálnej diagnóze voči iným dermatózam (psoriáza, parapsoriáza). Vyšetrenie na prítomnosť plesní, mykologické vyšetrenie, pomôže odlíšiť dermamykózy.

Farbenie podľa Grama – zaviedol ho v roku 1884 Christian Gram, je diferenciačné farbenie, založené na chemických a fyzikálnych vlastnostiach bunkovej steny, čiže na rôznom sfarbení gram-pozitívnych a gram-negatívnych buniek baktérií. Bunkové steny G+ baktérií majú oveľa hrubšiu vrstvu peptidoglykánu ako bunkové steny G- baktérií, po zafarbení ich vidíme v mikroskope ako červené alebo ružové útvary. G- bunky majú vo vonkajšej bunkovej stene aj množstvo lipidov (tukov), po zafarbení sú fialové. Rozdelenie baktérií na základe Gramovho farbenia má hlbší význam, medzi oboma kategóriami existujú mnohé ďalšie rozdiely, napr. v citlivosti na antibiotiká a pod. Týmto farbením dokazujeme prítomnosť grampozitívnych baktérií, ako je napr. Staphylococcus aureus, ktoré sa javia v mikroskope ako zhluky guľovitých útvarov, kokov, sfarbených do fialova.

Ekzémovéložiská bývajú často následne, druhotne (sekundárne) infikované iným typom baktérií, grampozitívnymi baktériami. Grampozitívne baktérie sa javia v mikroskope ako zhluky guľovitých útvarov, kokov, sfarbených do fialova.

Liečba

Rôzne hnisavé ložiská, ak sa teda vyskytujú v organizme, je potrebné v prvom rade čo najskôr vyliečiť. Máme na mysli najmä liečbu chorých zubov, mandlí a podobne. Ďalej je dôležité zvyšovanie hygienického štandardu, zabezpečiť nedráždivé pracovné i domáce prostredie, v ktorom sa pacient pohybuje.

Pri práci s detergentnými látkami (syntetické spotrebné látky obsahujúce saponáty, mydlo alebo ich zmes, ktoré sa používajú na pranie, umývanie, odmasťovanie, čistenie) a s organickými rozpúšťadlami je nutné používať ochranné rukavice, ochranné pracovné masti a pasty. Podávať antihistaminiká. Lokálne potierať roztokmi (roztok Jarisch).

Literatúra:

- BUCHVALD, J., BUCHVALD, D. _Dermatovenerológia._ Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. 497 s. ISBN 80-89104-03-7. - Farbenie podľa Grama. [online]. [Cit. 2013-05-27]. Dostupné na: - HEGYI, E., STODOLA, I., HEGYI, V. _Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi._ Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1. - JUNQUEIRA, C. L., CARNEIRO, J., KELLEY, R. O. _Základy histologie._ 7. vydanie. Nakladatelství a vydavatelství H & H. Jinočany. 1999. 502 s. ISBN 80-85787-37-7. - ŠTÁVA, Z. JIRÁSEK, L. _Dermatovenerologie._ Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha. 1982. 504 s. 08-012-82. - ŠTÁVA, Z. JIRÁSEK, L., SCHWANK, R., TRAPL, J. _Dermatovenerologie._ Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha. 1977. 402s. 08-045-77.
- - - - - -