Legionárska choroba (Pontiacká horúčka)

Legionárska choroba získala pomenovanie podľa spôsobu prepuknutia na stretnutí bývalých legionárov v roku 1977 v meste Filadelfia. Pôvodne bol u postihnutých diagnostikovaný zápal pľúc a nasadili im penicilín. Mylnou diagnózu zomrelo z 221 pacientov až 34. Príčina bola odhalená neskôr, na ďalší rok sa zistilo, že pôvodcom ochorenia je nová baktéria Legionella pneumophila.
**Legionárska choroba získala pomenovanie podľa spôsobu prepuknutia na stretnutí bývalých legionárov v roku 1977 v meste Filadelfia** (Pensylvánia, USA). Pôvodne bol u postihnutých diagnostikovaný zápal pľúc a nasadili im penicilín. Mylnou diagnózu zomrelo z 221 pacientov až 34. Príčina bola odhalená neskôr, na ďalší rok sa zistilo, že pôvodcom ochorenia je nová baktéria _Legionella pneumophila_. Na Slovensku sa táto choroba nevyskytuje často, odhaduje sa približne 0 - 9 ochorení ročne. Ohľadom legionelóz treba spomenúť aj nepľúcnu legionelózu, označovanú ako Pontiacka horúčku. Má ľahší priebeh, nespôsobuje zápal pľúc a smrť.

Pôvodca nákazy

Pôvodcom je baktéria vyskytujúca sa voľne v prírode vo vodách alebo vo vodovodnej sieti, množí sa aj vo vodných klimatizačných filtroch.

Prenos nákazy

Typický zdroj pre baktériu L. pneumophila v bežnom epidemiologickom ponímaní neexistuje. Vyskytuje sa prevažne vo vode a vodných systémoch - sprchy, vodojemy, chladiace veže, zvlhčovače vzduchu, fontány, klimatizačné zariadenia. Legionely sú schopné prežiť vo vode aj celé mesiace. Najčastejšou formou prenosu je forma vdýchnutia aerosólu alebo prúdom vody, napríklad pri sprchovaní, v medicíne je prenos možný aj inhalátormi. Na pracoviskách alebo v domácnostiach sú to najčastejšie klimatizačné jednotky, poprípade zvlhčovače vzduchu. Baktéria vstupuje do dýchacieho systému, kde neskôr vyvolá príznaky ochorenia.

Inkubačná doba

  • v rozmedzí 2 - 10 dní, najčastejšie to je však 5 - 6 dní
  • pri Pontiackej horúčke je kratšia, cca 5 - 66 hodín

Výskyt

Výskyt sporadických prípadov, ako aj epidémie, je hlásený celosvetovo.

Diagnostika

Diagnostika prítomnosti L. pneumophila sa vykonáva kultiváciou na špeciálnych kultúrach a sérologicky z krvi. Diagnózu potvrdzuje aj RTG nález progredujúcej lobárnej pneumónie, neproduktívny kašeľ a vysoké teploty. Je veľmi jednoduché pomýliť si legionársku horúčku s ťažkým zápalom pľúc.

Klinický obraz

Dominujú symptómy zápalu pľúc – pneumónie, ako sťažené dýchanie, bolesti v oblasti hrudníka, bolesti svalov, horúčky, malátnosť, únava a neproduktívny suchý kašeľ. Môžu sa vyskytnúť aj hnačky a vracanie. Letalita pri legionárske chorobe u hospitalizovaných pacientov dosahuje zhruba 39 %. Pontiacka horúčka nespôsobuje zápal pľúc a miera úmrtnosti je prakticky nulová. Má podobné príznaky ako chrípka.

Liečba

Ide o bakteriálnu infekciu, na liečbu sa používajú antibiotiká.

Prevencia

V rámci prevencie je dôležitá pravidelná kontrola, údržba a dezinfekcia všetkých klimatizačných jednotiek v budovách hotelov, nemocníc, kúpalísk, relaxačných a ozdravných zariadeniach.

Literatúra

- Provazník, K, a kol.: Manuál prevence v lékařske praxi. Praha, Státní zdravotní ústav, Fortuna, 1996, ISBN80-7168-400-7 - http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf\_view&pdf\_id=4531&magazine\_id=1