Články označené značkou 'Dychacie Cesty'

Astma u detí nemusí znamenať koniec ich plnohodnotného života

prevzatý článok - informácia edukatívneho charakteru

CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Chrípka - užitočné informácie

prevzatý článok

Haloterapia

prevzatý článok

Osýpky (morbilli)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Popáleniny dýchacích ciest

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Ružienka (rubeola)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zápal pľúc (pneumónia)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár