Pripravte sa na nový školský rok

Písanie v školskej výučbe predstavuje 30% objemu celkovej práce a jej správne zvládnutie je pre dieťa jedným zo základných predpokladov úspešného absolvovania základnej školskej dochádzky.

Ako správne písať?

Písanie v školskej výučbe predstavuje 30% objemu celkovej práce a jej správne zvládnutie je pre dieťa jedným zo základných predpokladov úspešného absolvovania základnej školskej dochádzky. Nedostatočne rozvinutá hrubá a následne jemná motorika a nesprávny úchop písacieho prostriedku môžu pri nácviku písania v prvom ročníku ZŠ spôsobiť rad dysgrafických problémov a pod. Správne držanie tromi prstami je základom zdravého kreslenia a písania bez únavy. K osvojeniu správneho úchopu napomáhajú trojhranné písacie perá, ceruzky a pastelky.

Správny úchop tromi prstami je základom zdravého kreslenia a písania bez únavy. Spočíva na palci, prostredníku a na ukazováku. Predná polovica prvého článku palca pridržiava pero alebo ceruzu k hrane prvého článku prostredníka, pričom ukazovák plní prítlačnú funkciu. K osvojeniu si správneho úchopu napomáhajú trojhranné písacie perá, ceruzky a pastelky. Tzv. Ergo trojuholníková úchopová časť vychádza pri písaní a kreslení z prirodzenej skladby troch prstov (palec, ukazovák, prostredník).. Písací (kresliaci) prostriedok sám „zapadne“ medzi prsty a deťom sa tak kreslí či píše ľahko a zdravo – ruka sa tak menej unaví. Vďaka trojuholníkovému úchopovému systému získavajú deti správne návyky držania pier, fixiek a pasteliek.

Pohyblivosť ruky sa rozvíja od narodenia dieťaťa v priebehu jeho života, a to manipuláciou s okolitými predmetmi – hlavne s hračkami. V rodinách sa tomuto rozvoju nevenuje často dostatočná pozornosť, pretože vývojové nedostatky nie sú na prvý pohľad vidieť. S približujúcim sa nástupom školskej dochádzky sa starostlivosť čo najviac orientuje na jemnú motoriku rúk, ktorá je základnou podmienkou úspešného nácviku písania a je prevenciou prípadných ťažkostí.

Písania sa netreba báť

Naši potomkovia si úžasný pocit „zanechať po sebe nezmazateľnú stopu“ užívajú už od útleho detstva. Keď ročné alebo dvojročné dieťa zistí, aké skvelé dobrodružstvo je možné zažiť s farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami, nedá sa oň len tak niekým pripraviť.

Čmára a maľuje rado, často a hlavne všade. Pokiaľ usúdi, že „maličký“ kúsok papiera ho v jeho tvorivom rozlete až príliš brzdí, ľahko objaví, že rovnako dobre, ba ďaleko lepšie jeho tvorivej posadnutosti poslúži doska stola, čistá biela stena, odložená vzácna kniha alebo vlastné bruško. Túžba oživiť tieto pusté plochy dekoráciami vlastnej výroby je pre malého dizajnéra silnejšia než obavy z možného trestu.

„Dospelákovi“, ktorý nečakane zistí, že jeho potomok práve vkročil do svojho kreatívneho obdobia, neostane nič iné, len to náležite „rozdýchať“ a podporiť potomka v jeho tvorbe. Chce predsa vychovať človeka sebavedomého, ktorý sa nebojí vyjadriť svoje pocity a myšlienky okrem iného aj grafickou cestou. Usmerní ho späť k papieru, ukáže mu, ako má svojou malou rúčkou a neohrabanými prstíkmi uchopiť pastelku a zanechá ho jeho ilustrátorskej vášni. Už pri týchto prvých pokusoch je však dôležité dbať na to, aby dieťa držalo farbičku správne a neosvojilo si zbytočne rôzne zlozvyky.

Zaobstarať dieťaťu vhodné písacie a kresliace potreby sa môže javiť ako veľmi ľahká úloha. Opak sa ale častokrát stáva pravdou. Predtým, ako vyrazíte do obchodu, by ste si mali zaobstarať niektoré informácie.

Odborníci sa zhodujú, že medzi predškolákmi a školákmi je množstvo detí, ktoré majú nepekný rukopis, ťažkopádne písmo alebo neradi kreslia a maľujú. Často môžu byť príčinou tzv. grafomotorické ťažkosti, ktoré okrem iného vyplývajú z nesprávneho držania písacích potrieb – tz. pera, ceruzky alebo pastelky. Tým najmenším deťom je vhodné ponúkať písacie potreby, ktoré majú trojuholníkový tvar, a podnecujú tak k lepšiemu úchopu.

Byť v škole úspešným, naučiť sa správne a úhľadne písať si praje väčšina detí. Každé ale čoskoro pochopí, ako ťažké je napísať všetky tie celkom odlišné písmenka na papier správnym spôsobom. K úspechu môže pomôcť okrem iného aj voľba vhodnej prvej písacej pomôcky s ergonomickým tvarom, protišmykovou úpravou vhodnou ako pre pravákov, tak aj pre ľavákov.

Na správne držanie písacieho náčinia je nutné sa zamerať hneď, keď dieťa začína maľovať a kresliť, hneď ako začína brať písací či kresliaci nástroj do ruky (t.j. obvykle medzi 2. a 4. rokom života). Veľkou časťou sa podieľa aj napodobňovanie okolia, t.z. úchop rodiča, súrodenca, učiteľa, kamaráta. Ak má prváčik zafixovaný nesprávny úchop, je jeho náprava už podstatne náročnejšia.

Grafomotorické kurzy

Pokiaľ má vaše dieťa s písaním predsa len problémy, nezúfajte, všetko sa dá napraviť. Pre predškolákov a školákov sú organizované kurzy nápravy grafomotorických problémov, kde sa svojich ťažkostí pod vedením odborníkov zbavia.

V podstate ide o rehabilitačné cvičenie pre uvoľnenie ruky, odstránenie zlého kŕčovitého držania písacieho náčinia a prílišného tlaku na podložku. Dieťa ho absolvuje v priebehu niekoľkých mesiacov a do kurzu s ním pritom chodí jeho rodič.

Dieťa najprv uvoľňuje veľké kĺby ruky, na papieri veľkého formátu obťahuje rôzne tvary – od jednoduchších prechádza neskôr k zložitejším grafickým prvkom. Ruku má pritom natiahnutú a pohyb tak vychádza z celej paže. Potom nasleduje nácvik kreslenia motívov v sede.

Používajú sa rôzne písacie materiály (špongia, špajle s vatou a tušom, trojhranné pastelky, ceruzky či pero). Po zvládnutí tvarov na veľkom formáte a uvoľnení veľkých svalov ruky začína dieťa znova fixovať správne držanie pastelky, tužky alebo pera a učí sa kresliť či písať jednotlivé písmená.


Prečítajte si tiež:


Jedenástoro pre rodičov, ako učiť deti písať

1. Hrajte sa - Rodičia by mali podporovať rozvoj jemnej motoriky dieťaťa už odmalička. Napr. stavať z kociek, triediť tvary, navliekať koráliky, skladať puzzle a hrať hry trénujúce pohyby a pamäť, ktoré deťom neskôr pomôžu pri výučbe písania. Rovnako aj skúsenosti dieťaťa s kreslením či maľovaním podnecujú rozvoj jemných motorických schopností. Pastelky a pestré farby v deťoch podnecujú zvedavosť a chuť experimentovať.

2. Vzbuďte chuť tvoriť pre potešenie - Práve potešenie je tým najdôležitejším motivačným faktorom. Rodičia by sa mali uistiť, či svojho malého potomka príliš nevedú, nezaťažujú témami, ktoré je príliš ťažké stvárniť. Pokiaľ je dieťa frustrované, nebude mať z tejto činnosti radosť. Pokiaľ si dieťa neobľúbi kreslenie a maľovanie, bude ťažké ho nadchnúť pre písanie.

3. Fantázia a kreativita - Nestačí dieťa len chváliť za to, čo nakreslilo alebo ako presne opísalo tvary. Plynulé pohyby ruky a plynulé tvary sú prinajmenšom rovnako dôležité. Preto je nevyhnutné, aby rodičia dali deťom slobodu k samostatnému rozvoju. Vhodná motivácia, rozvoj predstavivosti a kreativity sú kľúčové: napr. hry s farbami, maľovanky, spájanie bodov, kreslenie čiarok, klbiek, vĺn, to všetko prispieva k plynulým pohybom pri písaní.

4. Rytmus - Odmalička je nutné rozvíjať u dieťaťa cit pre rytmus pomocou riekaniek, prstových hier, pesničiek, rytmických hier, uvoľňovacích cvikov sprevádzaných riekankami. V prípade plynulého písma je to práve rytmus, ktorý tvorí tvary: plynulé pohyby pri písaní sprevádzané napr. dospelými majú istú pravidelnosť. Rodičia a deti by mali hľadať rytmus pohybov spoločne a spoločne ho taktiež precvičovať. Čím viac rytmické je kreslenie alebo písanie, tým je ruka uvoľnenejšia a tým viac zábavy si dieťa užije.

5. Správne držím písacie náčinie - Keď deti začínajú kresliť alebo písať, rodičia by mali sledovať spôsob, akým držia písacie náčinie. Ruka by mala byť uvoľnená, pretože kŕčovité držanie zabraňuje plynulým pohybom. Napätie a príliš silný stisk sú pre ruku veľmi únavné. O problémoch je nutné spoločne hovoriť a skúšať správny spôsob úchopu. Kŕčovité držanie pera môže byť i znamením toho, že sa dieťa snaží byť príliš starostlivé.

6. Toto pero sa mi páči - Rodičia a dieťa by mali vhodné pero vyberať spoločne. Malo by byť praktické – inými slovami príjemne padnúť do ruky a mať mäkkú zónu úchopu, ktorá podporuje uvoľnené držanie. Nemenej dôležité je, aby sa dieťaťu páčilo. Obľúbené pero je vždy používané s nadšením a dieťa motivuje k písaniu.

7. Zmena je nová energia - Deti by nemali precvičovať písanie ako roboti – je dôležitá zmena! Obyčajné opakovanie písmen a tvarov často nestačí: správny úchop, uvoľnená ruka, rytmus a plynulosť pohybov, vhodná motivácia pri písaní sú rovnako tak dôležité ako tvar písmeniek.

8. Chyba je vlastná skúsenosť - Pri nácviku písania sa dieťa nevyhne ani chybám. Naopak, motorické schopnosti sa nedajú vylepšovať bez chýb. Deti sa navyše učia najviac zo svojich vlastných chýb: napr. k precvičovaniu správnej veľkosti písmenka môžu rodičia vedome používať rôzne veľkosti spolu so svojimi deťmi. Potom si o tom môžu rozprávať a nájsť ten správny rozmer. Dieťaťu to veľmi pomôže porozumieť dobre rozdielom.

9. To už viem a to sa naučím - Aby ste deťom nepokazili radosť z písania, je dôležité precvičovať nielen to, čo im robí problémy. Počas precvičovania by ste mali hlavne stavať na tom, čo im problémy nerobí. Pomôže im to zdokonaliť vlastné schopnosti a aplikovať ich na problémové oblasti. Rovnováha je v tomto prípade veľmi dôležitá.

10. To už predsa dobre poznáš - Dôverne známe tvary sa môžu stať dobrou predlohou taktiež pre tvary písmen. Mnoho písmeniek môže byť vytvorených z tvarov, ktoré sa už skôr dieťa naučilo. Napr. „V” môže byť zubom na píle, „O” má rovnaký tvar ako vajíčko, „E“ je hrebeň. Písmená tak prestávajú byť abstraktnými pojmami a stanú sa bližšími a jednoduchšími.

11. Spoľahni sa, vždy ti pomôžem - Rodičia by so svojimi deťmi mali hovoriť o škole celkom otvorene a bez nátlaku. Môžu tak včas rozpoznať problémy a spoločne s deťmi ich vyriešiť. Dieťa by malo cítiť podporu a oporu rodiča, ktorý by mal byť jeho sprievodcom a hlavne kamarátom.

Ako vybrať školskú tašku?

Väčšina rodičov si pri výbere školskej tašky pre svoje dieťa kladie zásadnú otázku – aktovku alebo batoh ? Odpoveď nie je jednoduchá a ani zďaleka jednoznačná. Doba, kedy sme si mohli vybrať z dvoch typov jednoduchých školských tašiek je našťastie, nenávratne preč. Na druhú stranu, dnešná záplava školských tašiek, batohov a aktoviek je taká, že sa v ponúkaných produktoch a ich rozdieloch málokto vyzná. Preto sme sa rozhodli pomôcť Vám pri ich výbere a spísať niekoľko užitočných rád pre ulahčenie výberu školskej tašky.

Podľa nášho názoru sú batohy praktickejšie, pohodlnejšie a zmestí sa do nich viacej vecí. Školské batohy majú tiež dlhšiu životnosť a Váš školák nebude po roku nosenia aktovky vyžadovať nový školský batoh, „pretože ho majú všetci v triede“.

Praktické rady pre výber školskej tašky:

Vyberajte iba špeciálne školské alebo študentské batohy. Majú odlišnú konštrukciu a v niektorých veciach sa podobajú predchádzajúcim školským aktovkám — predovšetkým to sú pevná, anatomicky tvarovaná chrbtová časť a dostatočne široké, polstrované popruhy (minim. šírka 4 cm). Tieto dôležité parametre napomáhajú k správnému a zdravému vývoju detskej chrbtice.

Školský batoh by mal byť čo najľahší. Staršia norma požadovala maximálnu hmotnosť 1200 gramov u aktoviek pre prvý stupeň, 1400 gramov pre stupeň druhý.

Batoh alebo aktovka by mali mať výrazné bezpečnostné prvky – farby, reflexné elementy, odrazky atď. Veď ide o bezpečnosť Vašich detí. Dôležité je, aby dieťa s batohom bolo vidieť aj za zhoršených svetelných podmienok.

**TIP Redakcie:** Prečítajte si, čo pri výbere školskej tašky radí [**detská ortopedička**](/clanok/52372/ako-ma-vyzerat-skolska-taska).
Školskú tašku vyberajte podľa veku a veľkosti dieťaťa.

Nakupujte veľmi opatrne. Pri nákupe sa pýtajte na skúsenosti a na to, či školská taška prešla nezávislými testami zaručujúcimi nezávadnosť výrobku. Pamätajte, že nie vždy sa oplatí kúpiť lacný batoh na trhu. Veľmi často totiž bývajú vyrobené z nekvalitných materiálov, nespĺňajú základné bezpečnostné požiadavky a môžu tak vážně poškodiť zdravie Vášho dieťaťa.

Školská taška by mala mať dostatočný počet jednotlivých priehradok, vreciek alebo komôr a vystužené dno. Vhodné je ďalšie príslušenstvo, ako špeciálna kapsa na flašu s pitím, termokapsa na desiatu, dostatočne pevné a široké putko na pohodlné prenášanie tašky v ruke, priestor pre menovku, rozvrh atď. Tieto prvky výrazne zlepšia použitelnosť a funkčnosť tašky.

Dizajn tašky je tiež veľmi dôležitý, hlavne pre Vaše dieťa. Preto doporučujeme, aby sa výberu školskej tašky zúčastnilo aj Vaše dieťa a samo sa rozhodlo, čo bude každodenne nosiť na chrbte. Vrelo odporúčame vyberať tzv. nadčasový dizajn a nepodliehať aktuálnym či módnym trendom. Školská taška s postavičkou z obľúbeného filmu alebo seriálu je síce úžasná v momente nákupu, avšak podľa našich skúseností sa najpozdejšie za rok „okuká“ a taška bude zrazu „stará“.

Ivanka082

Naše malé dítě jsme teď také připravovali na nový školní rok. A nakonec jsme mu ještě před začátkem školního roku z www.tera.cz objednali repasovaný notebook. Měl velkou radost když zjistil, že si bude konečně moci zahrát se svými kamarády nějakou počítačovou hru. Prý je to v jeho věku naprostým normálem, jak to vidíte vy?