Na Slovensku je asi 600 tisíc ľudí s cukrovkou

Na Slovensku sa už po štvrtý raz organizuje pri príležitosti Svetového dňa diabetu podujatie DIA DAY. Cieľom DIA DAY, ktorý sa koná v sobotu 11. novembra v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku (bývalé PKO), je poskytnúť čo najviac dôležitých informácií ľuďom, ktorým záleží na vlastnom zdraví a zdraví ich blízkych. Víkendový termín dáva príležitosť prísť na DIA DAY aj mimobratislavským záujemcom. „Podujatie nie je určené výlučne diabetikom – samotný DIA DAY sa totiž zameriava aj na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami. Diabetikom poskytneme na DIA DAY užitočné informácie a rady odborníkov ako cukrovku liečiť a predchádzať komplikáciám, ostatní sa dozvedia, ako ochoreniu predísť, eliminovať možné riziká a ako viesť zdravý, alebo aspoň zdravší život,“ zdôrazňuje význam podujatia riaditeľ DIA DAY Ing. Ladislav Biath.

Heslom tohtoročného DIA DAY je Diabetes znevýhodnených a zraniteľných skupín: Rovnaká starostlivosť pre všetkých pacientov s diabetom. Počas DIA DAY budú návštevníkom k dispozícii diabetológ, kardiológ, diétna sestra, sexuológ, psychológ, odborník z poradne na odvykanie od fajčenia a odborníčka na právne a sociálne otázky. Pripravené sú prednášky a odborné poradne. Zadarmo si budete môcť na DIA DAY dať odmerať hladinu cukru v krvi, cholesterol, krvný tlak a takisto bude možnosť špeciálneho vyšetrenia, ktorým sa dá určiť kardiovaskulárne riziko.

Súčasťou DIA DAY je predajná výstava dia potravín a nápojov, detský kútik so zábavným programom a súťaž o relaxačný pobyt v kúpeľoch a ďalšie atraktívne ceny.

Počet cukrovkárov rastie

Počet ľudí s cukrovkou na celom svete rastie. Odborníci hovoria o hroziacej epidémii cukrovky. Kým v roku 1985 bolo na svete 30 miliónov diabetikov, v roku 1995 to bolo 135 miliónov a v roku 2002 až 177 miliónov.

Cukrovka má aj na Slovensku stúpajúci charakter. Za posledných 20 rokov stúpol počet diabetikov takmer trojnásobne. V súčasnosti je na Slovensku takmer 300 tisíc evidovaných diabetikov, ich reálny počet sa však odhaduje na dvojnásobok. "Až 50 % ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Jej diagnóza sa často stanoví až po objavení komplikácií," upozorňuje MUDr. Alexandra Ilavská, diabetlogička. Liečba cukrovky v roku 2005 nás na Slovensku stála asi 1,2 mld Sk.