Počet hepatitíd na Slovensku všeobecne klesá

Hepatitídu spôsobuje vírus, ktorý napadá pečeň a spôsobuje zápal pečene. Existuje množstvo vírusov – niektoré sú potenciálne smrteľné, iné spôsobujú len ľahšie formy hepatitídy. Spoločnou vlastnosťou vírusov hepatitídy je, že ich jediným hostiteľom v prírode je človek. Existuje päť najčastejších hepatitíd A, B, C, D a E. Typy D + E sa prenášajú rovnako ako hepatitídy B a C, preto hovoríme len o hepatitídach typu A, B, C. Proti hepatitíde A, B sa možno dať zaočkovať, proti hepatitíde typu C, ktorej sa hovorí tichý zabijak, vakcína neexistuje.

Výskyt vírusových hepatitíd na Slovensku

Hepatitída typu A

V roku 2005 na Slovensku zaznamenal Odbor surveillance prenosných ochorení Úradu verejného zdravotníctva 528 prípadov vírusu hepatitídy A (chorobnosť 9,8/100 000), oproti roku 2004 to bol pokles o 13 % a oproti päťročnému priemeru pokles až o 28 %.

Najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji. Najviac postihnutou vekovou skupinou boli deti a žiaci základných škôl. Polovica ochorení (262) sa zistila v sedemnástich protrahovaných epidémiách. Viac ako 58 % všetkých ochorení bolo u Rómov, u ktorých sa chorobnosť odhaduje až na 61,0/100 000. Vyskytla sa 1 importovaná nákaza z Ruska.

Hepatitída typu B

Výskyt vírusovej hepatitídy typu B sa podľa Úradu verejného zdravotníctva v ostatných rokoch najmä vďaka očkovaniu udržuje na nízkej úrovni. V roku 2005 zaznamenali celkom 124 prípadov ochorení, čo znamená chorobnosť 2,3/100 000. Výskyt je o 11 % vyšší ako v roku 2004, v porovnaní s päťročným priemerom však o 13 % nižší.

Hepatitída typu C

Ide o nákazu zatiaľ neovplyvniteľnú očkovaním. Počet hlásených ochorení je nízky, predstavuje niekoľko desiatok ročne. V roku 2005 zaznamenali 25 prípadov ochorenia (chorobnosť 0,5/100 000). V anamnéze chorých išlo vo väčšine prípadov buď o pobyt v nemocnici s parenterálnymi (mimo tráviaci trakt), alebo bez parenterálnych zákrokov a o intravenóznu aplikáciu drog.

Detailne o hepatitíde