Obezita nesúvisí len so šatníkom, ale je to aj hlavný nepriateľ nášho zdravia!

Obezita nie je len estetický problém, s ktorým si ju mnohí spájajú, ale je aj príčinou množstva chorôb s nedozernými následkami. Znížením hmotnosti o 5 až 10 % pri obezite možno predísť mnohým závažným chorobám, z nich najrozšírenejšie sú kardiovaskulárne choroby.
To si však vyžaduje komplexný manažment liečby a hlavne zmenu v psychike a myslení ľudí. Dlhodobé zníženie hmotnosti znižuje úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia o 9 %, na cukrovku o 44 % a o 37 % klesá riziko úmrtnosti na niektoré nádorové ochorenia.

BMI nad 40 = morbídna obezita

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala hodnotuBMI medzi 18,5 až 24,9 ako úroveň predstavujúcu nízke riziko vzniku zdravotných rizík súvisiacich s nadmernou hmotnosťou. Hodnoty medzi 25,0 až 29,9 už predstavujú zvýšené riziko, 30,0 až 39,9 oblasť vysokého rizika a hodnotu nad 40, ktorá spadá do kategórie morbídna obezita, považuje WHO za veľmi vysoko rizikovú pre vznik sprievodných zdravotných rizík. Pri týchto hodnotách BMI zaznamenali až 12-násobne vyššiu úmrtnosť vo veku 25 až 34 rokov a 6-násobne vyššiu vo veku 35 až 44 rokov.

Čo všetko obezita ovplyvňuje a čo k nej vedie?

Obezita priamo ovplyvňuje činnosť srdca a cievny systém, čím zvyšuje riziko úmrtia na kardiovaskulárne choroby, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtia vo svete aj na Slovensku. Pre trvalé zníženie hmotnosti je potrebná celková zmena životosprávy – rýchly úbytok na hmotnosti nepomôže. Dosiahnuť trvalý úbytok možno pri zapojení všetkých faktorov, ktoré hmotnosť ovplyvňujú – pravidelný pohyb, vyvážená strava, celková zmena životného štýlu a podporná farmakologická liečba. Pacient však musí systém liečby pochopiť a správať sa tak.

Problém sa začína už u detí. Kým v minulosti sme boli zvyknutí ísť si po škole zahrať futbal, hokej, jednoducho ísť von, dnes si detí sadnú za počítač a nemožno ich od neho odtrhnúť. Všetci sme zvyknutí viac jesť a menej sa pohybovať. Dospelý človek príde unavený z práce, je rád, že je rád a jeho najväčším pôžitkom je dobre sa najesť. Myslenie ľudí – to je to najdôležitejšie, čo treba pri liečbe obezity zmeniť.

- - - - - -

Pozor aj na obezitu, ktorú možno nevidno! Čítajte viac:

Štíhly neznamená fit alebo majte sa na pozore pred štíhlou obezitou!

Čo si vieme sledovať:

Faktory znamenajúce zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb a sú zároveň dobre merateľné:

  • nadmerný obvod pása (zvýšené riziko u mužov viac ako 94 cm, u žien 80 cm; vysoké riziko zdravotných problémov je pri 102 cm u mužov a 88 cm u žien)
  • nízke hodnoty tzv. dobrého alebo HDL cholesterolu (menej ako 1,0 mmol/l u mužov a 1,1 mmol/l u žien)
  • zvýšená koncentrácia triglyceridov – tukových častíc v krvi (viac ako 1,7 mmol/l)
  • zvýšená hladina cukru v krvi (nalačno viac ako 5,6 mmol/l)

Alarmujúca je aj informovanosť ľudí o svojom zdravotnom stave – pri asi 120 tisíc dobrovoľne vyšetrených za niekoľko rokov na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva 50 % nevedelo, aký má krvný tlak a až 80 % vyšetrených netušilo, aký majú cholesterol.

Obezitu treba liečiť!

Obezita si vyžaduje celoživotnú liečbu, ktorá by sa mala sústrediť predovšetkým na zníženie zdravotných rizík. Popri komplexnej zmene štýlu života zameraného na zníženie príjmu a zvýšenie výdaja energie, základnej príčiny obezity, prispieva k zníženiu hmotnosti a jej udržaniu aj podporná farmakoterapia v programe RedukTip.

Výsledky štúdií dokazujú, že efektívne zvolená farmakoterapia pomáha pacientom nielen pri redukcii hmotnosti, ale má výrazne pozitívny vplyv aj na ostatné parametre, ktoré znamenajú zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Ak je **k primárnym zmenám životosprávy zahrnutá aj farmakoterapia, až trikrát viac pacientov dosiahne cieľovú 5 až 10-percentnú redukciu hmotnosti**. Už aj takéto mierne zníženie hmotnosti sa popri znížení obvodu pása pozitívne prejaví aj v zvýšení hladiny dobrého cholesterolu, znížení hladiny glykémie, znížení tlaku krvi a v nižšom riziku vzniku trombóz a ischemickej choroby srdca,“ dodáva Mgr. Radka Pliesková z obeziotologickej sekcie Abbott Laboratories.

Štíhlosť niekedy nie je všetko, pretože tuky môžu byť aj skryté... Prečítajte si:

Štíhly neznamená fit alebo majte sa na pozore pred štíhlou obezitou!