Kampaň Pre tvoje srdce i srdce iných

Srdcovocievne ochorenia sú príčinou viac ako 54 % všetkých úmrtí na Slovensku. Jednou zo základných súčastí prevencie je správna výživa, strava bohatá na ovocie a zeleninu. „Výživa je dôležitou súčasťou srdcovocievnej prevencie.

Srdcovocievne ochorenia sú príčinou viac ako 54 % všetkých úmrtí na Slovensku. Jednou zo základných súčastí prevencie je správna výživa, strava bohatá na ovocie a zeleninu. „Výživa je dôležitou súčasťou srdcovocievnej prevencie. Každý deň môžeme urobiť niečo pre svoje zdravie – zjesť kúsok ovocia alebo zeleniny a nezabúdajme na dôležitú úlohu omega-3 mastných kyselín, ktoré sa nachádzajú najmä v rybách, vlašských orechoch, mandliach a aj v niektorých rastlinných olejoch,“ hovorí doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiológiu.

Slovenská nadácia srdca založená Slovenskou kardiologickou spoločnosťou sa rozhodla zorganizovať kampaň Pre tvoje srdce i srdce tých druhých zameranú na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Kampaň trvá do 20. mája 2007. Partnerom nadácie je výrobca rastlinného tuku, ktorý sa rozhodol z každého kusu rastlinného tuku predaného do 20. mája, odviezť 50 halierov na konto Slovenskej nadácie srdca. Získané prostriedky sa použijú na kúpu modulu Holterovho monitorovacieho systému.

Holterov monitorovací systém predstavuje modernú metódu nepretržitého ambulantného monitorovania EKG počas 24 hodín alebo 7 dní a slúži pre spresnenie typu arytmie a kontrolu účinnosti použitej liečby. Podobný projekt sa koná aj v Českej republike v spolupráci s Nadačným fondom Moderná liečba arytmií.

Priebeh kampane Pre tvoje srdce i srdce tých druhých a aktuálne údaje o vyzbieranej sume sa aktualizujú na webovej stránke www.milujsvojesrdce.sk.

Slovenská nadácia srdca

Slovenskú nadáciu srdca založili v roku 2006. Vedú ju prof. MUDr. Ján Murín, CSc., primár I. internej kliniky FNsP Bratislava a doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., primár oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky FNsP Bratislava-Ružinov. Cieľom Slovenskej nadácie srdca je praktická realizácia primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení, vzdelávanie a osveta širokej verejnosti a tvorba celoslovenskej siete kardiológov a internistov participujúcich na projektoch.