Európsky imunizačný týždeň má zvýšiť záujem o očkovanie

Očkovanie je jedným z najlepších a najefektívnejších vynálezov zdravotníctva. Chceme vrátiť očkovanie do centra pozornosti. Uviedol Ivan Rovný, riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ) k Európskemu imunizačnému týždňu, ktorý sa koná od 16. do 22. apríla 2007. Cieľom imunizačného týždňa je zvýšiť povedomie o užitočnosti a účinkoch očkovania, vrátane vedľajších, a prípadných rizík očkovania. „A hlavne zvýšiť záujem o očkovanie, ktorý klesol aj tým, že niektoré infekčné choroby sa nám podarilo potlačiť. Zabúdame však, že v súčasnej migrácii obyvateľstva je možné zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby kdekoľvek, Slovensko nevynímajúc,“ zdôrazňuje hlavný hygienik.

Odborníci varujú: najväčším nežiaducim účinkom je uspokojenie, že infekčné choroby už nehrozia. „Tento nesprávny názor môže viesť k poľaveniu v systematickom očkovaní,“ upozorňuje riaditeľka WHO na Slovensku Darina Sedláková. „Nezaočkovaná populácia je nielen vysoko vnímavá k ochoreniu, ale pomáha pri jeho opätovnom šírení tam, kde sa už nevyskytovalo.“

Na svete zomiera ročne 2,5 milióna z 10 miliónov detí na choroby, ktorým sa dalo predísť očkovaním – v Európe je ich 30 tisíc.

Slovensko patrí medzi krajiny s jedným z najlepších imunizačných programov. Zaočkovanosť dosahuje 95 až 98 percent (WHO odporúča 90-percentnú zaočkovanosť). Najnižšiu úroveň dosahuje v regiónoch s rómskym obyvateľstvom s veľkou migráciou a celkovým odmietaním očkovania.

Čo chce dosiahnuť Slovensko v rámci imunizačného týždňa:

  • zvýšiť povedomie laickej verejnosti o význame očkovania,
  • informovať laickú verejnosť o efektívnosti pravidelného povinného očkovania proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, ružienke a mumpsu v SR od jeho zavedenia,
  • podpora očkovaniu proti chrípke s cieľom výrazne zvýšiť zaočkovanosť najmä rizikových skupín populácie v nasledujúcich chrípkových sezónach,
  • zdôrazniť význam očkovania proti pneumokokovým infekciám vzhľadom na prípravu zavedenia povinného očkovania pri vybraných rizikových skupinách populácie,
  • informovať o možnosti očkovania proti ľudskému papilomavírusu ako špecifickej prevencii karcinómu krčka maternice.