Prasacia chrípka

Prasacia chrípka je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny.

Základné informácie

Vírus A(H1,N1) je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky.
Prasacia chrípka je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny.

Príznaky prasacej chrípky

Príznaky sú ako pri bežnej sezónnej chrípke: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava.

V prípade, že sa u osoby, ktorá bola v postihnutých oblastiach vyvinú klinické príznaky chrípky, je nevyhnutné okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Pokiaľ je osoba, ktorá sa vrátila z postihnutých oblastí zdravá, nie je dôvod vyhľadania infektológa, ale keď sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba spomenúť cestovateľskú anamnézu.

Prenos prasacej chrípky

Prenos prebieha z človeka na človeka kvapôčkovo vzduchom (napr. pri kašľaní, kýchaní alebo aj pri rozprávaní), alebo priamym kontaktom (podávanie rúk - neumyté ruky). Ochorenie sa prejaví po 1 - 8 dňoch, avšak je vysoko prenosné od začiatku nakazenia.

Spôsob chránenia sa pred nakazením prasacou chrípkou:

Osobám cestujúcim do zahraničia, najmä do krajín výskytu ľudských prípadov prasacej chrípky, odporúčame zvážiť nutnosť svojej cesty. Cestovateľ sa vystavuje riziku, že môže ochorieť, alebo sa môže dostať do oblasti, ktorá bude uzavretá a cestovateľovi nemusí byť umožnené vycestovať z krajiny späť domov.

V prípade uskutočnenia cesty odporúčame:

  • dodržiavať základné hygienické návyky a odporúčania platné v prevencii chrípky - dodržiavať zásady osobnej hygieny (najmä časté umývanie rúk vodou a mydlom),
  • vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí,
  • vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami,
  • používať ochrannú rúšku na nos a ústa.

Lieky a očkovacie látky

Na prasaciu chrípku nie sú k dispozícii žiadne vakcíny obsahujúce súčasný vírus chrípky prasiat, ktorý spôsobuje ochorenie u ľudí. Nie je známe, či súčasná ľudská vakcína proti chrípke zabezpečuje ochranu.

Lieky, ktorými sa dá prasacia chrípka liečiť - ide o antivírusové liečivá, používané v niektorých prípadoch pri výskyte sezónnej ľudskej chrípky.


Úrad verejného zdravotníctva SR neustále monitoruje situáciu a aktuálne informácie a odporúčania pre verejnosť budú zverejnené na stránke www.uvzsr.sk.

Odporúčame tiež sledovať webové stránky Svetovej zdravotníckej organizácie (www.who.int) a Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (www.ecdc.europa.eu).