Týchto 15 pravidiel treba pri vode dodržiavať!

Milujete leto a vodu? No letné kúpanie má svoje zásady, ktoré by ste mali rešpektovať, pokiaľ si ho chcete užiť v zdraví a bezpečí. Dodržujte ich a vychutnajte si oddych pri vode naplno. Pozrite si, aké platia na kúpaliskách a aké pri vodných plochách.

Na prírodných kúpaliskách

Prírodné kúpaliská máme my Slováci v obľube. Žiadne vstupné, žiadna otravná hudba, len my, príroda a voda. Aj keď si myslíte, že vám sa nemôže nič stať, buďte v strehu a skôr ako vbehnete do vody sa uistite, či vám nehrozí nebezpečenstvo. **Stačí ak pri tom dodržíte týchto pár zásad: **

 • Nevstupujte do neznámej stojatej alebo tečúcej vody.
 • Nevstupujte do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo alebo páchne.
 • Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
 • Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo.
 • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.
 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami.
 • Nevstupujte do vodných plôch, v okolí ktorých ste **našli uhynuté vtáky alebo zvieratá. **

Pozrite si tiež:

Chráňte sa - toto sú najčastejšie letné riziká a ich prevencia

Na umelých kúpaliskách

Na kúpaliskách sa to hemží nielen peknými telami, ale aj nebezpečenstvom úrazu. Čo spraviť preto, aby ste sa im vyhli?

 • Pred vstupom do bazénu sa osprchujte a prejdite brodiskom.
 • Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp. plávajúce znečistenia na hladine.
 • Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité zelené povlaky, resp. poškodené kachličky.
 • Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte prenosné ochorenie.
 • Používajte WC, nie bazén.
 • Rešpektujte výstražné značenia pri bazéne.
 • Neskáčte "šípky" tam, kde je to zakázané. Môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.

Nezabúdajte na najdôležitejšie pravidlo, ktoré platí pre prírodné aj umelé kúpaliská: Po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte a čo najskôr prezlečte do suchého oblečenia! Hrozia vám totiž choroby z vody.

Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách, ktoré sú pravidelne kontrolované orgánmi verejného zdravotníctva. Preto navštevujte kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou a pred návštevou kúpaliska sa informujte o jeho aktuálnom stave.


Pozrite si aj tento článok:

Chráňte sa - toto sú najčastejšie letné riziká a ich prevencia