Originál versus falzifikát

Pri kopírovaní liekov ide nielen o neoprávnené obohacovanie, ale hlavne o zdravie a niekedy aj o život.

Pri kopírovaní liekov ide nielen o neoprávnené obohacovanie, ale hlavne o zdravie a niekedy aj o život. Bratislava 28. októbra 2009 Lieky na erektilnú dysfunkciu (ED) patria medzi najviac kopírované prípravky, ktorých šíreniu významne pomáha internet a citlivosť problému. Napriek tomu, že nejakou formou ED trpí podľa anonymných prieskumov každý desiaty muž, dve tretiny z nich nikdy nenavštívia lekára. Dôvodom je obava z indiskrétnosti, zľahčovanie problému a pretrvávajúce mýty o kvalite sexuálneho života.

Na internet áno, k lekárovi nie

Muži, ktorí odkladajú konzultáciu s lekárom, často hľadajú pomoc sami, na internete a dostávajú sa k voľne dostupným, kvalitnú erekciu garantujúcim prípravkom, alebo k pochybným zdrojom sľubujúcim originálne lieky za zlomok ceny. Obe cesty predstavujú v náročnej situácii zdanlivú úľavu – nevyžadujú predpis od lekára. V tom je však najväčšie nebezpečenstvo. Mesačne sa predá bez predpisu, t.j. bez vyšetrenia a lekárskej konzultácie vyše 2 miliónov tabletiek na ED.

Lacnejšie falzifikáty

Podľa správy Európskej Komisie bolo v členských štátoch Európskej Únie za posledných 5 rokov v ilegálnych distribučných kanáloch identifikovaných 170 falzifikátov liekov. Falzifikáty liekov sú vyrobené tak, aby vyzerali ako autentický výrobok, no nemusia vôbec obsahovať liečivo alebo ho môžu obsahovať až príliš veľké množstvo alebo môžu obsahovať iné potenciálne nebezpečné látky. Často sa vyrábajú v nehygienických a nekontrolovaných zariadeniach. Falzifikáty zároveň poškodzujú meno originálneho lieku a spoločností, ktoré investujú do výskumu a vývoja liekov. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odhaduje, že 8% až 10% liečiv distribuovaných na celom svete sú falzifikáty, pričom v niektorých krajinách je to až 25%.

Podľa zistení ŠÚKL, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, najčastejšie ponúkajú internetové stránky lieky na podporu potencie. Ako ďalej vyplýva z praxe ústavu, falzifikáty neobsahujú správne dávky liečiva a aj preto sú ceny takýchto liekov nižšie. Ďalším dôvodom, prečo sú lacnejšie ako originály, je receptúra. „Podvodníci kopírujú zloženie lieku, ktoré skutočný výrobca musel financovať. Často pritom falzifikáty majú s originálnym liekom podobnú len farbu tabletky“, uvádza RNDr. Viera Varinská.

Dlhá cesta z laboratória do lekárne

Investície do výskumu a vývoja tvoria vo farmaceutickom priemysle najvyššie percento obratu spomedzi všetkých odvetví. (EFPIA, 2008). Spoločnosť Pfizer ročne investuje do výskumu a vývoja priemerne 15 percent obratu. Komisia Európskej únie vyhlásila Pfizer v roku 2007 za celosvetovo najväčšieho investora v oblasti vedy a výskumu nových produktov, s výškou investícií 7,65 miliárd USD. Podľa štatistickej analýzy spoločnosti Pfizer trvá priemerne 12 až 15 rokov, kým sa z objavenej molekuly stane verejne dostupný, klinicky testovaný, bezpečný a patentom chránený liek. Investície sa pritom vrátia len v troch z desiatich prípadov.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojich stránkach upozorňuje, že lieky zaobstarané cez internet sú bez odbornej kontroly a môžu poškodiť zdravie kupujúceho. Lieky na predpis sú dostupné v lekárňach a ich pobočkách, kde je zaručený odborný dozor nad ich kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou. „Ten, kto ponúka lieky cez Internet bez oprávnenia na manipuláciu s nimi, robí protiprávnu činnosť“, upresňuje V. Varinská.

Muži dobrovoľne podstupujú mnohé riziká

Užívanie liekov z pochybných zdrojov môže viesť k neželateľným a závažným vedľajším účinkom alebo dokonca k úmrtiu kvôli nedostatočnej alebo chýbajúcej informácii o kontraindikáciách. Nesprávne označenie dávky môže viesť k náhodnému predávkovaniu a neúplné definovanie zloženia produktu predstavuje významné riziko vzniku liekových interakcií.


Informácie pre verejnosť nájdete aj na www.potencia.sk