Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku bola založená v roku 1993. Je občianskym združením, ktoré pomáha ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku bola založená v roku 1993. Je občianskym združením, ktoré pomáha ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Dnes združuje viac než 680 rodín, 28 ústavných zariadení, početné skupiny odborníkov z radov zdravotníkov, pedagógov, psychológov, študentov a iných dobrovoľných pracovníkov. Je veľkou rodinou s viac ako 1500 členmi.

Z činnosti SDS:

  • Každoročné rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS a ich rodiny
  • Výtvarno-literárna súťaž „Urobme si radosť“
  • I. a II. Medzinárodný festival umeleckých prejavov ľudí s MP
  • „Matematika - Krok za krokom“ - celodenný seminár o metóde výuky matematiky pani Netty Engels (Holandsko)
  • Kurz „Metóda upevňovania a rozvoja poznávacích funkcií profesora Feuersteina I. “
  • Knižná publikácia: "Diagnóza: Downov syndróm", autor: Mária Šustrová a kol.
Súčasťou zlepšovania povedomia o problematike je aj vydávanie časopisu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku – [Slnečnica](http://www.downovsyndrom.sk/sds/?q=node/105) a www stránka spoločnosti [www.downovsyndrom.sk](http://www.downovsyndrom.sk). Najlepšou vizitkou sú však samotní jedinci s Downovým syndrómom, ktorí sa presadzujú v rôznych oblastiach na domácich a medzinárodných podujatiach. Sú to naši vynikajúci športovci – olympionici, spisovatelia, výtvarníci, tanečníci a iní.

Web: www.downovsyndrom.sk