Aj prehnaná ochrana pred slnkom môže byť škodlivá

Tlačová správa
Výsledky štúdie najväčšieho a najmodernejšieho laboratória v strednej Európe, Medirex, a.s., upozorňujú na výrazný nedostatok vitamínu D v slovenskej populácii.

Bratislava, 25. mája 2010 – Štúdia, ktorú realizovali odborní pracovníci najväčšieho a najmodernejšieho laboratória v strednej Európe, Medirex, a.s. v spolupráci s osteocentrami v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Ľubochni a Košiciach u premenopauzálnych žien na Slovensku, potvrdila približne u 50 % žien deficit vitamínu D v ich organizme. Tento údaj sa zhoduje so svetovými výsledkami. Vitamín D sa produkuje v koži účinkom slnečného žiarenia, a tak výsledky štúdie napovedajú, že Slováci trávia málo času na slnku, prípadne sa pred ním príliš chránia. Veď už opaľovací krém s faktorom 8 znižuje syntézu vitamínu D o 95 %.

„Naše laboratórium je najväčšie na Slovensku, a tak sa k nám dostáva dostatok údajov, ktoré vieme analyzovať. Keďže naším cieľom nie je len poskytovať kvalitné výsledky vyšetrení, ale aj vzdelávať odbornú verejnosť a pacientov, prinášame informácie dôležité pre zdravie. K realizácii našej štúdie nás inšpirovala spolupráca s odborníkmi venujúcimi sa osteoporóze, keďže počet ľudí s týmto ochorením sa zvyšuje.

Štúdiu sme realizovali u 162 premenopauzálnych žien vo veku 23 – 45 rokov. Ženy pochádzali z rôznych oblastí Slovenska, aby sme naozaj mali zastúpený celý náš región. Napriek tomu, že sa vyšetrenia robili na jeseň, keď je predpoklad, že by hladiny vitamínu D mali byť dostatočné, zistili sme jeho deficit približne u 50 % žien.“, uviedla MUDr. Anna Stecová, CSc., manažérka laboratórnej diagnostiky Medirex, a.s..

Sledovanie hladiny vitamínu D je dôležité pre ľudí, ktorí trpia osteoporózou, poruchami obličiek, ako aj u starších ľudí, predovšetkým s nižšou pohyblivosťou, ktorí väčšinu času trávia vo vnútri. Ba dokonca aj u mladých ľudí, ktorí stále menej športujú a významnú časť dňa sú pri počítači. Práve u nich MUDr. Anna Stecová, CSc., manažérka laboratórnej diagnostiky Medirex, a.s., odporúča na jar vyšetrenie hladiny vitamínu D, aby využili jarné a letné obdobie, v priebehu ktorého sa v našich podmienkach vitamín D v organizme syntetizuje. Odporúčané koncentrácie by mali byť 30 – 80 mg/l, u pacientov sú však bežne hodnoty aj pod 10 mg/l. Vyšetrenie je jednoduché, stačí odber krvi u svojho ošetrujúceho lekára. Keďže Medirex, a.s. toto vyšetrenie robí denne, výsledky dostane ošetrujúci lekár veľmi rýchlo. Výhodou je, že ich možno doplniť ďalšími vyšetreniami, ktoré súvisia s metabolizmom vitamínu D (minerálov vápnika a fosforu, parathormónu, prípadne ukazovateľov kostného metabolizmu), čo je dôležité pre pacientov, u ktorých už v dôsledku deficitu vitamínu D mohlo dôjsť k poruchám.

Vitamín D sa produkuje v koži účinkom ultrafialového žiarenia určitej vlnovej dĺžky, ktoré sa v našich podmienkach dostáva na Zem iba na jar a v lete. V ostatných obdobiach je Slnko nízko, lúče dopadajú pod takým uhlom, že sa toto UV žiarenie netvorí. Pre každého z nás teda platí, že je potrebné byť na slnku. Tráviť čas na slnku treba na jar a v lete, v čase od 11.00 – 15.00 hod.

MUDr. Anna Stecová, CSc., manažérka laboratórnej diagnostiky Medirex, a.s., odporúča pre optimálnu tvorbu vitamínu D pobyt na slnku približne dvakrát do týždňa v trvaní 15 – 30 min v závislosti od typu pokožky. Dlhšie slnenie je zbytočné, pretože nadbytočné množstvo vitamínu D sa v pokožke okamžite rozkladá. Takéto krátke slnenie sa nepovažuje za rizikové ani pre starnutie kože, ani pre vznik nádorových ochorení kože. Pozor si treba dať aj na opaľovacie prostriedky - už opaľovací krém s faktorom 8 znižuje syntézu vitamínu D o 95 %.