Záplavy - rady v krízovej situácii

Záplavy na náš číhajú každý rok a vždy majú katastrofický scenár. Tentokrát sa počasie vybúrilo na Severnom Slovensku, vo Vrátnej a Terchovej. Záplavy so sebou neprinášajú len škodu, ale aj zdravotné riziko vzniku chorôb.

Najdôležitejšie základné informácie

 • časté umývanie rúk a ich dezinfekciu pred každou manipuláciou s tekutinami a jedlom
 • ak je to čo len trochu možné, prednostne sa postarajte o to, aby ste vy a najmä deti a seniori mali pravidelný pitný režim a primerané porcie jedla denne
 • každý deň si skontrolovať prípadné poranenia a ošetriť ich, podľa potreby aj navštíviť lekára – každá rana je infikovaná a čím je prostredie špinavšie a yáplavy trvajú dlhšie, tým je riziko vážnych infekcií vyššie
 • ak spolupracujete na upratovaní a čistení zaplavených oblasti, určite si skontrolujte, či ste zaočkovaní proti tetanu – ak od posledného očkovania uplynulo viac ako 15 rokov, absolvujte toto očkovanie ihneď a až potom môžete vstúpiť do zaplaveného územia
 • pri upratovaní a čistení používajte nepremokavý odev (dlhé nohavice aj dlhé rukávy) a obuv, rukavice až po lakte, okuliare a rúšku (pri čistení chemikáliami je vhodný aj respirátor).
 • vnútorné priestory upratujeme vždy pri otvorených oknách!
 • všetci ľudia, ktorí užívajú lieky a lieky boli poškodené alebo sa pri záplave stratili, musia mať bezodkladne zabezpečené nové lieky – zvlášť dôleité je to pre ľudí, ktorí užívajú antibiotiká, lieky na srdce, krvný tlak, cukrovku, epilepsiu, depresiu a pod., nikdy neužívajte lieky, ktoré neboli určené pre vás

Voda

 • dezinfikovať je potrebné vodu, ktorá je určená na:
 • pitie
 • varenie
 • umývanie riadu
 • umývanie zubov
 • prípravu ľadu
 • kúpanie malých detí
 • umývanie rán
 • aj nápoje v uzavretých fľašiach sú bezpečné iba ak neboli v kontakte so záplavovou vodou
 • najbezpečnejší spôsob ako dezinfikovať vodu je dezinfekcia varom 1-5 minút. Vodu necháme vychladnúť a uskladníme v čistej a bezpečne uzatvorenej nádobe
 • pokiaľ je voda zakalená, najprv ju prefiltrujeme alebo precedíme cez čistú tkaninu, až potom dezinfikujeme
 • iný spôsob dezinfekcie je použitie chlóru (baktéria Cryptosporidium však nemusí byť bezpečne zneškodnená, lebo často býva rezistentná na dezinfekčné prostriedky)
 • dezinfekcia pitnej vody na priame použitie (pitie a varenie)
 • viaceré chemikálie spolu nikdy nekombinujte!

Zaujme vás:


Potraviny a riady

 • podľa pachu a chuti potravín sa nedá spoľahlivo určiť, či ide o potraviny bezpečné alebo nie
 • všetky potraviny, ktoré prišli do kontaktu so zaplavenou vodou treba vyhodiť
 • potraviny uskladnené v chladničke, kam sa záplavová voda nedostala, sú bezpečné do 4 h po odpojení prúdu (v mrazničke maximálne do 48 h)
 • iba konzervy, ktoré neprišli do kontaktu so záplavovou vodu je možné po dôkladnom umytí a dezinfekcii konzumovať
 • všetky riady a kuchynské plochy je potrebné dôkladne poumývať a vydezinfikovať (ponoriť na 1 minútu do dezinfekčného roztoku, prípadne opakovane umyť roztokom dezinfekčného prostriedku), potom po 30 min opláchnuť čistou vodou
 • za umývateľné považujeme iba kovové riady a keramické s nepoškodenou glazúrou, ostatné riady (drevené, hlinené, plastové a pod.) je nutné vyhodiť

Deti, seniori a tehotné ženy

Deti a starí ľudia sú omnoho citlivejší na všetky chemické a biologické škodliviny, ktoré pri záplavách hrozia, preto im treba venovať zvláštnu pozornosť:

 • deťom a ich bezpečnosti venujte maximálnu pozornosť
 • bezodkladne odstráňte všetky prípadné lieky, chemikálie a iné nebezpečné predmety, ktoré sa vo vode voľne pohybujú a sú v dosahu detí
 • zabezpečte pravidelný pitný režim, stravovanie a časté umývanie rúk
 • zabezpečte pravidelné užívanie liekov (jedna z najdôležitejších položiek ktorú treba pred odchodom zo zaplavenej oblasti odniesť, ak to nebolo možné, tak zabezpečiť náhradu)
 • vyhoďte všetky zaplavené hračky, cumlíky a plastové fľaše
 • ak je to možné, tak deti, gravidné ženy a chorí ľudia by sa nemali podieľať na upratovaní a čistení ale mali by prísť do pôvodne zaplaveného obydlia až po dôkladnej sanácii a vysušení
 • ak nebolo potrebné zo zaplaveného obydlia odísť, treba všetky povrchy začať čistiť a sušiť najneskôr do 24 - 48 hodín. Ak to nie je možné, všetci alergici, astmatici a ľudia s oslabenou imunitou by mali obydlie opustiť, pretože je vysoké riziko premnoženia plesní, ktoré im môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.