Starostlivosť o zuby

Vo všeobecnosti sa vie, že výskyt plaku a zbytkov potravy na zubnom povrchu a jeho nedostatočné odstraňovanie vedie ku vzniku zubného kazu (v prípade, že je prítomný živný substrát pre karciogénne mikroorganizmy, predovšetkým sacharóza), ako aj k ochoreniam ďasien.

Sústreďme sa na ochorenia ďasien, ich príčinu a na spôsoby, ako im predchádzať.

Nedostatočná hygiena

Pri nedostatočnej alebo nesprávne vykonávanej ústnej hygiene dochádza najskôr k zápalovým zmenám v oblasti priľahlého ďasna najmä v dôsledku premnoženia niektorých škodlivých bakteriálnych kmeňov. V takýchto prípadoch hovoríme o zápale ďasna alebo o gingivitídepodmienenej plakom. Klinicky sa najčastejšie prejavuje krvácaním z ďasien pri vykonávaní ústnej hygieny.

Prejavy pritom môžu byť lokálne, ale aj celkové. Vo väčšine prípadov býva toto ochorenie nebolestivé a môže prebiehať akútne alebo chronicky. Existujú aj ďalšie typy gingivitíd s rôznymi pôvodcami, napr. nekrotizujúca gingivitída, gingivitída pri HIV infekcii, herpetická gingivitída a i.; o nich však teraz hovoriť nebudeme, pretože tvoria pomerne malú skupinu.

Zápaly

Ak sa ani pri prvotných varovných signáloch ústna hygiena nezlepší, dochádza k rozšíreniu zápalu aj na závesný aparát zubov a alveolárnu kosť. Hovoríme o ochorení parodontu, parodontóze(lat. parodontitis). Foriem tohto ochorenia je celý rad, ale väčšina prípadov je podmienená práve zlou hygienou. Iné formy ako napr. rýchlo progredujúca (zhoršujúca sa) parodontitída alebo juvenilná parodontitída majú iné prejavy a tiež príčiny, ktorým sa tu venovať nebudeme.

Vzhľadom k tomu, že vplyvom bakteriálneho pôsobenia dochádza k postihnutiu závesného aparátu zubu a úbytku kosti, vedie neliečená forma ku zvýšenému pohybu zubu (zubov), prípadne k jeho (ich) predčasnej strate. Liečba v počiatočných fázach spočíva hlavne v radikálnom zlepšení ústnej hygieny, čo je predovšetkým úloha samotného pacienta, a na lekárovi potom zostáva odstránenie nad/pod-ďasnového zubného kameňa, ktorý sa už vytvoril. Vo vyššom stupni postihnutia prichádza na rad odborná konzultácia s parodontológom, ktorý navrhne ďalší liečebný plán.

Čistenie zubov

V dnešnej dobe už máme overené, že je možné rozvoju tohto ochorenia vo veľkej väčšine prípadov účinne predchádzať, a to predovšetkým dodržovaním zásad správnej ústnej hygieny. Existuje celý rad pomôcok a prostriedkov na účinné odstraňovanie zubného plaku a zbytkov potravy. Najdôležitejšími sú zubná kefka, vhodná technika čistenia a zubná pasta. Veľký dôraz by sa mal klásť na správnu voľbu zubnej kefky, ktorej hlava by mala byť skôr menšia a s väčším počtom zaoblených štetín. Rozhodujúca je i tzv. tvrdosť. Väčšina zubných lekárov sa prikláňa k používaniu kefiek mäkkých, prípadne stredných (stredne tvrdých).

Zásadný vplyv na výsledok má tiež technika čistenia zubov, pri ktorej by mala byť používaná kefka šetrná k ďasnám, a pritom účinne odstrániť nežiadúci povlak. Metódy čistenia horizontálne či s použitím krúživých pohybov sú už dnes prekonané. Najčastejšie volíme jednosmerný stierací pohyb s miernymi vibráciami od ďasna smerom k plôške zubu pri čistení zo strany, alebo po plôške zubu pri čistení žuvacích plôch. Správny výber a nácvik metódy by mal s každým pacientom prebrať jeho ošetrujúci lekár alebo dentálna hygienička.

Medzizubné priestory

Popri viditeľných zubných plôškach je potrebné zamerať sa aj na skryté medzizubné priestory. Pri odstraňovaní plaku z týchto miest pomáhajú hlavne medzizubné kefky prípadne dentálna niť. Veľmi dôležité je myslieť aj na umelé zuby ako sú korunky a mostíky, ale i protézy, pretože aj v týchto prípadoch môže nedodržiavanie správnych hygienických návykov viesť k zápalom ďasien. Ďalšími podpornými prostriedkami sú potom ústne vody a pomôcky slúžiace k odstraňovaniu povlaku z povrchu jazyka.

Takisto zubných pást je v dnešnej dobe na trhu celý rad. Z preventívnych dôvodov je dobré sledovať hlavne obsah fluoridov (uvádzajú sa najčastejšie v jednotkách ppm). Hodnoty sa u bežných pást pre každodenné použitie pre dospelých pohybujú okolo 1 500 ppm. U pást pre deti potom podľa veku od 250 do 1 500 ppm. Popri fluoridových iontoch, u ktorých bol preukázaný protikazový účinok (podporujú remineralizáciu zubnej skloviny), sú súčasťou niektorých pást aj zložky, ktoré pôsobia protizápalovo a antibakteriálne. Napríklad chlorid zinočnatý má preukázateľné antibakteriálne účinky, bráni rozmnožovaniu baktérií v ústnej dutine a pomáha predchádzať vzniku zubnému plaku.