Deň bielej palice

Dnes, 15. októbra 2010, sa uskutoční na cestách 19 slovenských miest dopravno-preventívna akcia, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Akcia sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore.

Dnes, 15. októbra 2010, sa uskutoční na cestách 19 slovenských miest dopravno-preventívna akcia, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Akcia sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Mestá, v ktorých sa uskutoční dopravno-preventívna akcia:

Bratislava, Banská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Čadca, Humenné, Košice, Levoča, Martin, Michalovce, Myjava, Nitra, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Svidník, Trenčín, Trnava, Žilina.

„Cieľom akcie je zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v situáciách, kedy môžu mať nevidiace a ťažko slabozraké osoby záujem prejsť cez vozovku,“ objasňuje cieľ akcie Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Priebeh dopravno-preventívnej akcie dňa 15. októbra 2010 bude nasledovný:

Na priechode pre chodcov bude osoba so zrakovým postihnutím signalizovať bielou palicou úmysel prejsť cez vozovku, prípadne bude prechádzať po priechode, na základe inštrukcií a pod dozorom policajta. Na ďalšom stanovisku bude policajná hliadka zastavovať autá, ktoré nevidiacemu nezastavili. Dôležitým prvkom tejto akcie je, že vodičovi v prípade nezastavenia nebude udelená pokuta. Vodič bude len informovaný o nesprávnosti svojho konania a zástupca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska mu vysvetlí dôležitosť a funkciu bielej slepeckej palice.

„Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože nevidiaci alebo slabozraký nemá ako zaregistrovať zastavenie auta a prípadné trúbenie môže nevidiaceho iba zmiasť“ uvádza metodička sociálnych služieb Timea Hóková. Znalosť signálu bielou slepeckou palicou má význam nielen pre bezpečnosť samotných chodcov so zrakovým postihnutím, ale aj pre bezpečnosť vodičov, ktorým signalizuje prítomnosť osoby vyžadujúcej si ich zvláštnu pozornosť.

Deň bielej palice sa uskutoční v spolupráci s Dopravnou políciou Slovenska a s podporou Zelenej vlny Slovenského rozhlasu.

www.unss.sk


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.