Začína sa testovať vakcína proti Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba je závažné deštruktívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a úbytku mozgovej hmoty. Postihuje najmä ľudí vo vyššom veku.

Alzheimerova choroba je závažné deštruktívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a úbytku mozgovej hmoty. Postihuje najmä ľudí vo vyššom veku. Človek najskôr stráca krátkodobú pamäť, začína zabúdať, prestáva sa orientovať a nie je schopný vykonávať bežné činnosti, až je postupne odkázaný na pomoc druhého človeka. Zatiaľ je táto choroba neliečiteľná.

V Európe podľa odhadov žije vyše 6 miliónov ľudí, ktorí trpia na Alzheimerovu chorobu, pričom vo vekovej kategórii nad 85 rokov už postihuje každého druhého človeka. Aj vzhľadom na nedostatočný systém starostlivosti o starých a chorých ľudí, a najmä nedostatok zariadení sociálnej a zdravotníckej starostlivosti pre starších obyvateľov, je informácia o tom, že sa klinicky skúša vakcína, ktorá by mohla zabrániť alebo zmierniť choroby, mimoriadne povzbudivá.

Testovaná látka ADO2 sa bude v rámci klinických štúdií testovať v šiestich krajinách Európskej únie. Bezpečnosť a znášanlivosť vakcíny sa podľa zástupcu spoločnosti potvrdila, v súčasnom štádiu sa klinické testy zameriavajú na účinnosť. Testovaná látka dokáže zabrániť formovaniu betaamyloidového povlaku, ktorý blokuje nervové signály. S vakcínou sa do tela dostanú peptidy (zlúčeniny organického pôvodu, ktoré sa vyskytujú v mozgu človeka postihnutého Alzheimerovou chorobou). Podľa očakávania vedcov, organizmus zareaguje imunitnou reakciou.