Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu (WDD) sa oslavuje každý rok 14. Novembra a organizuje ho Medzinárodná diabetická federácia (IDF) a jej členské asociácie. Svetový deň diabetu bol vytvorený v roku 1991 Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou ako reakcia na rastúce obavy ohľadne stupňujúcej zdravotnej hrozby, ktorú diabetes teraz predstavuje.

Diabetes patrí k najzávažnejším ochoreniam súčasnosti. Dnes ním celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením 314 tisíc ľudí1, pričom 24 % z nich2 o svojom ochorení ani nevie. V roku 2030 sa očakáva, že na Slovensku bude žiť 412 tisíc ľudí s týmto ochorením, čo znamená, že cukrovkou bude trpieť 1 z 10 Slovákov.3

Závažnosť tohto ochorenia dokazuje aj skutočnosť, že v roku 1991 vyhlásila Medzinárodná federácia diabetu (IFD) spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 14. november za Svetový deň diabetu a v súčasnosti si ho ľudia pripomínajú vo viac ako 130 krajinách sveta.

Neodhalená alebo nedostatočné liečená cukrovka je spojená so vznikom mnohých akútnych aj chronických zdravotných komplikácií, ako sú slepota, kardiovaskulárne problémy, poškodenie obličiek vyžadujúce dialýzu, vredy na nohách či amputácie, ktoré sa u týchto pacientov vyskytujú 20-krát častejšie ako u normálnej populácie.4 Komplikácie spojené s cukrovkou znižujú očakávanú dĺžku života až o 20 rokov, pričom riziko úmrtia u takto chorých ľudí je v porovnaní so zdravou populáciou dvojnásobné.5 Základom liečby cukrovky je zníženie a kontrola hladiny cukru v krvi. Je dokázané, že optimálna kompenzácia, teda zníženie hladiny cukru v krvi, vedie k zníženiu rizika vzniku sprievodných komplikácií.

Podľa prieskumov, cukrovka 2. typu je na Slovensku najčastejšie pacientom diagnostikovaná približne 8 rokov po vzniku ochorenia, pričom neskoré odhalenie cukrovky má za následok viac sprievodných komplikácií a s tým spojené aj vyššie náklady na liečbu.6 Neskorý záchyt a liečba cukrovky má okrem dopadov na samotného pacienta a jeho okolia aj vážne ekonomické dopady na celú spoločnosť.

Väčšina pacientov trpí cukrovkou 2. typu a ich liečba spočíva v dodržiavaní diéty a režimových opatrení, najmä pohybovej aktivity. Ak sa napriek tomu nepodarí dosiahnuť cieľové hodnoty hladiny cukru v krvi, k slovu sa dostávajú lieky. Tradičné spôsoby liečby diabetu 2. typu zahŕňajú tablety – metformín a humánne inzulíny. Zároveň však existuje aj moderná liečba pomocou inzulínových analógov. A je to práve inzulín, s ktorým súvisí výber dátumu Svetového dňa diabetu – 14. november. V tento deň sa totiž narodil Kanaďan Fredericka Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Herbertom Bestom v októbri 1921 z pankreasu izolovali klinicky použiteľný inzulín. O dva roky neskôr, v roku 1923, získal Frederick Grant Banting spolu so škótskym fyziológom Johnom Jamesom Ricardom MacLeodom za svoj objav inzulínu Nobelovu cenu.

Najnovšie prístupy k liečbe tohto ochorenia sú založené na hormónoch tráviaceho traktu – inkretínoch, konkrétne na skupine hormónov označovaných ako GLP-1. Ide o prirodzený hormón v tele, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi, ale to len vtedy, ak je zvýšená. GLP-1 taktiež pomáha kontrolovať príjem potravy a to spomalením vyprázdňovania žalúdka a vyvolaním pocitu nasýtenia. Vlastnosti novej liečby účinky tohto hormónu napodobňujú, preto hovoríme o tzv. GLP-1 analógu.

Liečba pomocou GLP-1 analógov patrí k najväčším inováciám v liečbe cukrovky 2. typu vôbec. Najnovším prírastkom v tejto skupine je nový humánny GLP-1 analóg – liraglutid, ktorého unikátnym účinkom je popri veľmi dobrej kontrole hladiny cukru v krvi aj výrazný úbytok hmotnosti u pacientov s cukrovkou 2. typu, zníženie krvného tlaku a tukov a celkové zlepšenie funkcie B-buniek, ktoré produkujú inzulín.

Čo je vlastne diabetes?

Cukrovka je chronické ochorenie, ktoré vzniká keď pankreas neprodukuje dostatok inzulínu, alebo telo nemôže efektívne využívať inzulín, ktorý produkuje. Inzulín je hormón tvorený v pankrease, ktorý umožňuje bunkám získať glukózu z krvi a premeniť ju na energiu. Porucha tvorby inzulínu, zlého spracovania alebo oboje vedie k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi (hyperglykémia). To je ďalej spojené s dlhodobým poškodením tela a zlyhania rôznych orgánov a tkanív.

Poznáte varovné signály? *

 • Časté močenie,
 • nadmerná smäd,
 • väčší hlad,
 • chudnutie,
 • únava,
 • nedostatok záujmu a koncentrácia,
 • vracanie a bolesť žalúdka (často mylný ako chrípka),
 • brnenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách,
 • k ďalším príznakom patrí rozmazané videnie, časté infekcie a pomalé hojenie rán.

* Tie môžu byť mierne alebo môžu chýbať u ľudí s diabetom typu 2.

Zapojte sa do počítačovej oslavy

Facebook

Twitter

YouTube

### Referencie

 • 1 - The IDF Diabetes Atlas, Fourth Edition (2009), http://www.diabetesatlas.org/
 • 2 - Novo Nordisk Infopack 2010
 • 3 - The IDF Diabetes Atlas, Fourth Edition (2009), http://www.diabetesatlas.org/
 • 4 - The IDF Diabetes Atlas, Fourth Edition (2009), http://www.diabetesatlas.org/
 • 5 - http://www.pfm.pl/u235/navi/198989
 • 6 - The IDF Diabetes Atlas, Fourth Edition (2009), http://www.diabetesatlas.org/

- - - - - -

cukrovka.zdravie.sk