Prístupové stratégie na odvykanie od fajčenia adolescentov

Odhaduje sa, že polovica všetkých adolescentných fajčiarov pokračuje vo fajčení ďalších 16-20 rokov. Ak bude naďalej pretrvávať dnešný stav vo fajčení, tak približne 6,4 milióna dnešných mladých fajčiarov zomrie predčasne na ochorenia spojené s fajčením.

Hlavným cieľom projektu EÚ bolo získať vedomosti o tom, ako motivovať mladých fajčiarov (veková skupina 12-19 rokov), aby sa zúčastnili intervencií na odvykanie od fajčenia a pretvorili svoje skúsenosti do konkrétnych odporúčaní pre vykonávanie praxe v odvykaní. Odhaduje sa, že polovica všetkých adolescentných fajčiarov pokračuje vo fajčení ďalších 16-20 rokov. Ak bude naďalej pretrvávať dnešný stav vo fajčení, tak približne 6,4 milióna dnešných mladých fajčiarov zomrie predčasne na ochorenia spojené s fajčením.

V takmer každej krajine EÚ je snaha o realizáciu intervencií na odvykanie od fajčenia pre mladých fajčiarov. Hlavnou prekážkou je vo všeobecnosti získať cieľovú skupinu k tomu, aby sa zapojila do takýchto intervencií. Ak aj existujú nádejné odvykacie programy, adolescenti nie sú dostatočne motivovaní využiť ich. Preto bol tento projekt zameraný na vytvorenie čo najoptimálnejšich spôsobov ako motivovať mladých ľudí, aby využívali efektívne intervencie na odvykanie od fajčenia.

Dlhodobým cieľom projektu ACCESS (Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe) bolo zníženie prevalencie fajčenia adolescentov a tak predchádzať negatívnym následkom fajčenia v členských štátoch EÚ zhromaždením vedomostí o tom, ako motivovať mladých fajčiarov k účasti na intervenciách na odvykanie od fajčenia a preniesť ich do konkrétnych odporúčaní pre každodennú prax. K tomuto účelu boli vytvorené národné siete v každej z 10 európskych krajín napomáhajúce vzájomnej spolupráci rôznych zainteresovaných strán.

Výstupom projektu je publikácia/správa, ktorá obsahuje základné zásady, náborové stratégie ako aj z praktický katalóg motivačných aktivít zaznamenaných poskytovateľmi intervencií na odvykanie od fajčenia pre mladých ľudí. Správa o projekte zahŕňa súbor odporúčaní, ktorými bude možné podporiť poskytovateľov intervencií a osoby zodpovedné za prípravu stratégie na odvykanie fajčenia, finančné inštitúcie a zákonodarcov v každej krajine projektu v rozvoji efektívnej náborovej stratégie na zvýšenie vplyvu intervencií zameraných na odvykanie od fajčenia adolescentov.

Cieľové oblasti pracovníkov, ktorým je projekt určený:

 • 1/ Odborníci pracujúci s mladými ľuďmi, ako napr.: učitelia, vychovávatelia, zástupcovia športových klubov a voľnočasových zariadení, sociálni pracovníci, profesionáli pracujúci s mládežou.
 • 2/ Zdravotnícky pracovníci a poskytovatelia odvykania od fajčenia mladistvých.
 • 3/ Zástupcovia médií a zákonodarcovia v oblasti fajčenia a podpory zdravia.

Partnermi projektu boli:

 • IFT - Institut für Therapieforschung München, Nemecko
 • Danish Cancer Society, Dánsko
 • Maastricht University, Holandsko
 • General University Hospital in Prague, Česká Republika
 • Stop fajčeniu, o.z., Slovensko
 • Agencia Formacion Investigacion y Estudos Sanitarios, Španielsko
 • Slovenian Coalition for Tobacco Control, Slovinsko
 • Riga City Council Department of Welfare, Lotyšsko
 • Foundation Against Respiratory Diseases, Belgicko
 • Institut für Sozial und Gesundheitspsychologie, Rakúsko
 • GABO:mi, Gesellschaft für Ablauforganisation, Nemecko (Manažment projektu)

Viac informácií o projekte ako aj o možnostiach dostupnosti publikácie/správy o projekte ACCESS na: www.stopfajceniu.sk.

Koordinátor EÚ projektu za SR
Mgr. Peter Šťastný a Ing. Jana Potúčková
Stop fajčeniu, občianske združenie