Ako darovať krv?

V živote sú situácie, keď môžeme byť konfrontovaní s potrebou darovania krvi pre záchranu života. Vedieť znamená byť aspoň čiastočne pripravený. Ako teda také darovanie krvi prebieha? Kedy a kde ju môžeme darovať?

darovanie krvi

Zdroj foto: Shutterstock.com

Dobrovoľných darcov nie je stále dostatočný počet. Krv daruje len asi päť percent obyvateľov, hoci kritériá darcovstva spĺňa približne štvrtina populácie. Nárast počtu darcov krvi je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie záchrany života.

Priebeh darovanie krvi

Zdravotnícky personál na transfuziologickom pracovisku: lekári a odborní pracovníci podajú darcom krvi presnú informáciu pred odberom. Dĺžka trvania celého procesu darovania krvi od registrácie až po odchod domov zaberie približne 1 hodinu. Pred odberom absolvuje darca dôkladné vyšetrenie a vyplní dotazník. Samotný odber trvá 5 – 15 minút.

Darcovi sa odoberie cca 450 ml krvi + 50 ml je antikoagulačný roztok, to znamená, že do darcovského preukazu sa zapíše množstvo odobratej krvi 500 ml. Množstvo odobratej krvi je pre darcu neškodné, predstavuje stratu iba desatiny až trinástiny objemu krvi, tá sa doplní do 24 hodín. Množstvo červených krviniek a krvného farbiva sa doplní do dvoch týždňov, strata železa asi do dvoch mesiacov a krvných doštičiek do dvoch dní.

Krv sa ďalej spracuje: z jedného odberu, (500 ml krvi) sa vyrobia centrigugáciou a ďalším spracovaním tri krvné lieky: erytrocyty, trombocyty a plazma. V prípade nedostatočnej hmotnosti t. j. pod 50 kg, nie je možné darovať krv.

Hlavné využitie krvi

 • Červené krvinky, prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch.

 • Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre pacientov trpiacich poruchami zrážania krvi a pacientov s popáleninami.

 • Krvné doštičky sú dôležité pre pacientov s nízkym počtom doštičiek, aby nevykrvácali. Sú to hematoonkologickí pacienti, pacienti po transplantácii, pacienti po masívnych krvácaniach (pre stavovanie krvácania pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach sa nepoužívajú).

Kde darovať krv a kedy

Presné údaje, kde a kedy darovať krv, nájdete na odkaze inštitúcie Národná transfúzna služba SR.

Na Slovensku sa krv odoberá na transfuziologických pracoviskách :

 • Národná transfúzna služba SR (NTS SR) - Bratislava, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Košice, Prešov, Poprad)

 • HTO ( hematologicko – transfuziologické oddelenia)

 • Mobilné odbery, ktoré organizujú pracoviská NTS SR v spolupráci s SČK (Slovenský červený kríž), na miestach kdekoľvek sa zoskupí aspoň 30 ľudí,ochotných darovať krv. Mobilné odbery sa uskutočňujú v školách, v podnikoch, miestnych a farských úradoch za podpory školstva, verejnej a cirkevnej správy.

Kto môže darovať krv

 • Každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov (pri prvom odbere do 60 rokov), ktorý váži minimálne 50 kg a chce pomôcť chorému človeku prežiť.

 • Muži môžu darovať krv s odstupom dvoch mesiacov po odbere, maximálne štyrikrát za rok, u žien je to s odstupom troch mesiacov po odbere, maximálne trikrát ročne.

 • Kto neprekonal infekčnú žltačku typu B a C.

 • Kto nie je nosičom HIV.

 • Kto neprekonal syfilis.

 • Kto nie je sexuálnym partnerom ľudí s vyššie menovanými chorobami.

 • Kto nebol posledný polrok operovaný v celkovej anestézii.

 • Kto nebol posledný polrok  liečený akupunktúrou.

 • Kto nebol posledný polrok tetovaný a nemal prepichované uši alebo iné časti tela.

 • Kto nedostal transfúziu krvi alebo plazmy.

 • Kto nebral posledné 2 týždne antibiotiká.

 • Kto nemal posledné 2 týždne horúčky alebo hnačky.

 • Kto nebol aspoň 1 týždeň na zubnom ošetrení.

 • Žena, ktorá nemá v čase darovania krvi menštruáciu.

 • Žena, ktorá nie je v čase darovania krvi tehotná a nedojčí.

 • Kto nemá pri odbere krvi herpes.

 • Osoby, ktoré nemajú rizikové správanie (narkomani či alkoholici).

 • V prípade novorodeneckej žltačky a infekčnej žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byť darcom krvi až po určitom časovom odstupe.

Ako sa pripraviť na odber krvi

Neobmedzujte sa v prijímaní nealkoholických tekutín, zvýšte príjem nealkoholických tekutín v deň pred odberom (2 litre) i v daný odberový deň, v čo najvyššej možnej miere. Pred odberom nekonzumujte žiadne mastné jedlá. Hladovanie pred odberom nie je vhodné. Jedzte len ľahké raňajky (netukové pečivo, sucháre, chlieb s medom a zaváraninou, ovocie, zeleninu). Pred odberom nepite alkohol a nefajčite.

Doprajte si dostatok spánku. Tesne pred odberom aj večer pred odberom nie je vhodné vykonávať ťažkú fyzickú prácu, preto vynechajte aj všetky namáhavé tréningy (posilňovňa) a vyčerpávajúce pohybové aktivity. Prineste sebou potrebné doklady a to: občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu (v prípade, ak ho vlastníte).

Čo robiť po darovaní krvi

 • Držať si miesto vpichu aspoň 5 minút, riadiť sa pokynmi zdravotníkov.

 • Občerstviť sa a piť tekutiny.

 • V deň odberu si doprajte pohodu a oddych.


Literatúra:

  1. Podmienky pre darovanie krvi, leták spracovaný MUDr. J. Mačalovou a kol., 2011
  1. Prehľad ľudskej fyziológie, W.F Ganong, Avicenum, 1973, 227 - 230