Hladovka nie je pôst - alternatívny názor

Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. (odborný prispievateľ Zdravie.sk) - Hladovka je dobrovoľné odmietnutie akejkoľvek stravy, teda i štiav. Dobrovoľné hladovanie má pozitívny účinok na ľudský organizmus. Môže pôsobiť preventívne i priamo pri liečení rôznych chorôb. Je však samozrejme potrebné vnímať rozdiel medzi núteným a dobrovoľným hladovaním.

Keď sa povie hladovka, mnohí z nás si ju zamenia s pôstom. Tieto dva pojmy je však potrebné rozlišovať.

Ozdravná hladovka či dlhodobé hladovanie, je jedným z najdôležitejších, ale súčasne najmenej chápaných spôsobov uchovania a obnovy zdravia. Dokonca ani mnohí medicínsky vzdelaní odborníci sa k tejto téme nevyjadrujú často, lepšie povedané, takmer vôbec. Pôst chápeme ako obmedzenie v stravovaní a príjme potravy a súčasne duchovnú obnovu, vychádzajúcu zo sebazaprenia. Doporučujú a praktizujú ho všetky veľké náboženstvá: kresťanstvo, islam i budhizmus. Telesný pôst či očistná kúra sú spôsobom dobrovoľného sebaobmedzovania a majú moc očistiť človeku telo i myseľ. Podobne ako hladovka, pôst nie je odtučňovacia diéta.

História hladovky

V literatúre faktu o histórii medicíny sa dočítame, že mnoho slávnych osobností, liečiteľov i lekárov sa stotožňovalo s myšlienkou hladovania pri liečení rôznych ochorení a úspešne ju aplikovalo nielen na svojich pacientov, ale i na vlastnom organizme. Všetky veľké mená starovekého sveta sa o hladovke a jej priaznivých účinkoch zmieňovali. Počnúc svedectvom Herodota, ktorý písal o jej praktizovaní v starovekom Egypte už v 15. storočí pred naším letopočtom, cez Sokrata, Platóna, Hippokrata, Asklépia až po najvýznamnejšieho predstaviteľa arabskej medicíny Avicenu.

Čo je hladovka

Je to dobrovoľné odmietnutie akejkoľvek stravy, teda i štiav. Pitie vody, minerálnej či destilovanej, je nutné. Dobrovoľné hladovanie má pozitívny účinok na ľudský organizmus. Môže pôsobiť preventívne i priamo pri liečení rôznych chorôb. Je potrebné vnímať rozdiel medzi núteným a dobrovoľným hladovaním. Nútené hladovanie vyvolané živelnými pohromami, vojnami, neúrodou či inými katastrofami súvisí s neuveriteľnými útrapami. Je príčinou mnohých ťažkých chronických ochorení a smrti.

Pre človeka, ktorý je rozhodnutý hladovku praktizovať je dôležité, aby si predtým naštudoval informácie z dostupnej literatúry, alebo skonzultoval problematiku s človekom, ktorý hladovku sám praktizoval. Samozrejme najideálnejšie je poradiť sa pred prvou hladovkou s medicínskym odborníkom – lekárom, odborníkom na otázky výživy či iným špecialistom, najlepšie s takým, ktorý má s pôstom vlastnú praktickú skúsenosť.

Hladovka NIE je prostriedkom na chudnutie. Kilogramy, ktoré človek stratí počas hladovky, naberie takmer všetky späť po skončení hladovania. Hladovanie je nástroj fyzickej a duševnej očisty a cesta k liečeniu chronických a zhubných ochorení. Pri hladovaní organizmus nedopĺňa energetické výdaje zvonku a je teda nútený existovať na úkor svojich vnútorných zásob.

Počas hladovky nastane proces zvýšenej fyziologickej regenerácie, ozdravenie a obnovenie buniek, stabilizácia molekulárnej a chemickej sústavy organizmu. Dochádza k rozpadu neužitočných a škodlivých látok – hlienov a usadenín rôzneho druhu. Výsledným efektom hladovania sú okrem očistenia aj normalizácia telesnej mikroflóry a obranných funkcií organizmu, zlepšenie látkovej výmeny a absorpčných schopností tela, ktoré vyúsťujú až do omladnutia organizmu.

Literatúra ----------
  • Móhandás Karamčand Gándhí. [online]. [citované 11.1.2011]. Dostupné na internete: sk.wikipedia.org
  • Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 1996. 2624 s.
  • Nikolajev, J. C., Nilov, E. I. Léčení hladovkou. Bratislava, Eko-konzul, 1996. ISBN 80-88809-16-9.
  • Junas, J., Bokesová-Uherová, M. Dejiny medicíny a zdravotníctva. Martin, Osveta, n. p., 1985. 568s. 70-098-85.
  • Upton Sinclair. [online]. [citované 17.1.2011]. Dostupné na internete: www.online-literature.com
  • Cingoš, J. Sám sobě doktorem. Benešov, Start, 1998. 223 s. ISBN 80-900345-9-4.
  • Partyková, V.Hladovění pro zdraví. Impuls, 2006. 304 s. ISBN 80-239-7328-2.
  • Balint, P. :Hladovanie. [online]. [citované 19.1.2011]. Dostupné na internete: www.hladovanie.sk
  • Horáková, K. Detoxikácia organizmu zmena života k lepšiemu_._ Bratislava, Metro Media, s. r. o., 2008. 82 s. ISBN 978-8089327-00-3.
  • Košlík, Š.: Pôst je očistný a zdravý. [online]. [citované 17.1.2011]. Dostupné na internete: korzar.sme.sk
- - - - - -

Recenzovaný odborný článok.