Medikamentózna liečba

Pri medikomentóznej liečbe ide o liečbu liečebnými prípravkami, ako sú tabletky, injekcie, infúzie.

Charakteristika:

Pri medikomentóznej liečbe ide o liečbu liečebnými prípravkami, ako sú tabletky, injekcie, infúzie. Je súčasťou tzv. komplexnej kúpeľnej liečby, ktorá lieči hlavné ochorenie a súčasne lieči pôvodné ochorenie a komplikujúce ochorenie hlavného ochorenia.

Je prevenciou recidív ochorenia. Zavádza nové správne návyky a vychováva k ich dodržiavaniu. U niektorých ochorení je súčasťou dlhodobého rehabilitačného plánu.

Princíp:

Pacienti, dlhodobo užívajúci lieky (predpísané ich domácim lekárom), pokračujú v ich užívaní aj v kúpeľoch. V mnohých prípadoch je možné množstvo užívaných liekov zredukovať, napr. lieky na tlmenie bolesti, svalového napätia, rôzne psychofarmaká, lieky proti vysokému krvnému tlaku).

Indikácie:

Vždy určí ošetrujúci lekár, v závislosti od daného ochorenia.

Kontraindikácie:

V závislosti od daných procedúr a zdravotného stavu pacienta.