Smútok

Smútok je reakciou na zážitok straty, ktorých je v našom živote plno. Od straty milovanej osoby, cez stratu práce, domova, dôležitých vecí, po lúčenie sa z ilúziami. Aby sme toto všetko zvládli, sme od prírody vybavení schopnosťou smútiť.

Smútok je jedna zo základných ľudských emócií, opak radosti. Je to emocionálny proces, ktorým sa spracovávajú záťažové udalosti. Práca smútku prebieha zvyčajne v odlíšiteľných krokoch, ktoré na seba nadväzujú a postupne sa znižuje aj miera bolestných reakcií.

Smútenie má svoje zákonité fázy

  1. Fáza šoku, akútny žiaľ - Smútiaci nič necíti, je strnulý, funguje akoby automaticky
  2. Fáza prelomenia emócií, smútenie - Po určitom čase človek začne prežívať pocity bezmocnosti, bolesti, smútku, strachu, zlosti.
  3. Fáza hľadania a odpútavania sa , zmierenie - V tejto fáze sa môže strata osoby prejavovať v snoch, smútiaci má dojem, že zosnulého videl, rozpráva sa s ním. Táto fáza poskytuje veľa možností konfrontácie so stratou a nakoniec odpútanie sa od ľudí (objektov) ktoré sme stratili.
  4. Fáza nového vzťahu k sebe a k svetu, nový život - Fáza, v ktorej sme schopní stratu prijať. Neznamená to, že zabudneme, sme schopní však učiť sa prijímať nové.

Prečítajte si tiež:


Smútkové rituály

V mnohých spoločnostiach majú po smrti blízkej osoby vytvorené pre smútiacich chránené priestory, kde sa môže rodina zísť a smútiť. Smútočné rituály sú zachované aj u nás, zďaleka však nemajú takú hĺbku ako kedysi alebo ako v iných kultúrach. Náboženské ceremónie poskytujú podporu spoločenstva, a tú smútiaci potrebuje. Rovnako ako potrebuje čas na vyrovnanie sa so stratou. Každá kultúra má svoje rituály, ktorými sa snaží vysporiadavať so smrťou.

Ani farba smútku nie je v každej krajine rovnaká. U nás je to čierna, v Číne biela, u indiánov červenohnedá. Dnešná spoločnosť smútok a smútenie potláča. Smútočné rituály však mali svoj význam. Napríklad nosenie smútočného oblečenia prinášalo smútiacemu akúsi väčšiu ohľaduplnosť či spoluúčasť spoločenstva a poskytovalo ochranu a podporu. Nehovoriac o tom, že mu mohlo pomôcť prežívať v primeranej dobe a hĺbke smútenie. Dnešná spoločnosť preferuje ovládanie emócií.

Plač

Plač je prejav smútku, s typickou grimasou a slzami. V minulosti sa plakalo oveľa viac. Dnes deti plačú veľa, ženy častejšie ako muži. Bohužiaľ deti sa často naučia príliš skoro potláčať a ovládať tento prejav smútku. Koľkokrát sme počuli ( alebo povedali): „ už neplač!“, „ veľkí chlapci predsa neplačú!“ Potláčanie prejavov smútku však môže nezriedka vyvolať reakcie, ktoré sa zafixujú a v dospelosti sa môžu prejaviť vo forme neschopnosti smútiť.

Smútok sa nesmie potláčať

Častokrát sa radšej utiekame k prijatiu tabletky ako by sme mali dať voľný priebeh emóciám. Dôsledkom potláčaného smútku môžu byť depresie, či rôzne telesné problémy, psychosomatické ochorenia. Potlačené emócie si hľadajú kanály, ktorými sa dostanú von.

Patologické smútenie môže znamenať smútok, ktorý nikdy nebol prejavený alebo bol príliš oneskorený (nastupuje rok po udalosti). Neprejavený smútok nám môže robiť "hrču v hrdle."

Príčiny patologického smútku môžu byť rôzne. Napríklad k zosnulému blízkemu človeku cítime ambivalentné pocity, pre niečo sa neho hneváme, alebo cítime vinu za svoje správanie. Neliečený patologický smútok – nedosmútenie môže mať dlhotrvajúce dôsledky ako depresia, zneužívanie drog a alkoholu, sebadeštrukčné správanie.

Depresia – narušená práca smútku

Jednou z príčin vzniku depresie môže byť teda aj nedostatočné "odsmútenie". Depresia je ochorenie, ktoré sa môže prejavovať dlhotrvajúcim pocitom smútku, beznádeje, únavy, nespavosťou, stratou záujmu o okolitý svet, nerozhodnosťou, nepríjemnými telesnými príznakmi, nechutenstvom, výraznou úzkosťou ,obavami o budúcnosť. Neliečená depresia je veľmi nebezpečná, pretože človek môže podľahnúť samovražedným myšlienkam pod ťarchou ťažkostí, za ktoré nemôže a nedokáže ich ovládať.

Ľudia sa so smútkom vyrovnávajú rôzne. Ak sa podarí prekonať všetky fázy smútenia, je to najlepšia cesta ako sa so stratou vyrovnať. Smútiaci človek potrebuje podporu najbližšieho okolia. Všetko chce svoj čas.

Niekoľko citátov na záver:

Nepokúšaj sa utopiť smútok v alkohole, vie plávať. (Francúzske príslovie)
Zo všetkých vášní duše človeku najviac škodí smútok. (Sv. T. Akvinský)
Nikto nie je smutný sám pre seba. (Seneca)
Smútok netrvá večne, keď ideme za svojou túžbou. (P. Coelho)

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.

Literatúra:

- Vondráček, Holub: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, COLUMBUS - D.B. Kottler, Pathological Grief Reaction, www. psychiatrix.com - V. Pokorny: Smútenie, fázy a šance jedného z psychických procesov, KPT v teórii a praxi, Vydavateľstvo
Najčítanejšie články